!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Jižní federální okruh • Southern Federal District
Южный федеральный округ

 
Arkhipo-Osipovka

Архипо-Осиповка [Arkhipo-Osipovka]  Archipo-Osipovka

lidově • colloquially: Arkhipka (Архипка)
dříve • formerly: Vulanskaya (Вуланская); Vulanovskaya (Вулановская); Mikhaylovskoye ukrepleniye (Михайловское укрепление)


Arkhipo-Osipovka Oceanarium
Архипо- Осиповский океанариум [Arkhipo-Osipovskiy okeanarium]
44°21'53"N, 38°32'09"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-RU-JU-0059A
     
 
ul. Pogranichnaya 13a
Arkhipo-Osipovka
RUSSIA
 
+7 8614161631
+7 9883463070
 
N/A
 
staraymelniza☼mail.ru
 
www.staraymelniza.ru/...  
 
oceanárium u hotelu "Starý mlýn" (Staraja melnica • Старая мельница) - 2 hlavní oddělené expozice - oceanárium (žraloci, murény, rejnoci, arowany, piraně, perutýni, anténovci, klauni a jiné korálové ryby, vodní želvy...) a terárium někdy zvané též exotárium (ještěrky, hadi, želvy, krokodýli, žáby, pavouci...) a dětská zoo (zřejmě domácí zvířata). Zvláštností je akvárium v autě Záporožec (celý vnitřní prostor je akváriem).

oceanarium at "Old Mill" (Staraya melnitsa • Старая мельница) hotel - 2 main separated exhibitions - the oceanarium (sharks, morays, rays, arowanas, piranhas, lionfishes, catfishes, clowns and other coral fishes, aquatic tortoises...) and terrarium sometimes called also exotarium (lizards, snakes, tortoises, crocodiles, frogs, spiders...) and children's zoo (probably domestic animals). A rarity is the Aquarium in Zaporozhets car (the entire interior is an aquarium).

dětská zoo, muzeum chleba a vína
children's zoo, bread and wine museum

kavárna, hotel
café, hotel

N/A

zřejmě soukromé
perhaps private

N/A

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 28.01. 2013 Poslední úprava 20.05. 2019  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.