!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Jižní federální okruh • Southern Federal District
Южный федеральный округ

 
Arkhipo-Osipovka

Архипо-Осиповка [Arkhipo-Osipovka]  Archipo-Osipovka

lidově • colloquially: Arkhipka (Архипка)
dříve • formerly: Vulanskaya (Вуланская); Vulanovskaya (Вулановская); Mikhaylovskoye ukrepleniye (Михайловское укрепление)


Contact Zoo in Arkhipo-Osipovka
Контактный зоопарк в Архипо-Осиповке [Kontaktnyy zoopark v Arkhipo-Osipovske]
44°21'36"N, 38°31'49"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-RU-JU-0110A
     
 
ul. Shkolnaya 103
Arkhipo-Osipovka
RUSSIA
 
+7 9181362626
 
N/A
 
N/A
 
N/A  
 
částečně kontaktní zoo a exotárium s množstvím zvířat, která je na internetu často kritizována pro týrání zvířat, lichvářské ceny a neprofesionalitu (např. outloň se zde nazývá lemur). Lišky, korsaci, mývali, nosáli, skunci, kuny, surikaty, makaci, outloni, veverky, nutrie, králíci, drobní hlodavci, ježci, vakoveverky, dravci, papoušci, křepelky, pávi, bažanti, holubi, hadi, ještěrky, krokodýli, želvy...

partially contact zoo and exotarium with a lot of animals, which is often criticized on the Internet for animal abuse, usury prices and unprofessionalism (e.g. slow loris is named lemur here). Foxes, corsacs, raccoons, coatis, skunks, martens, meerkats, macaques, slow loris, squirrels, nutrias, rabbits, small rodents, hedgehogs, sugar gliders, raptors, parrots, quails, peacocks, pheasants, pigeons, snakes, lizards, crocodiles, turtles...

N/A

N/A

~2016

soukromé (?)
private (?)

N/A

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 30.05. 2019 Poslední úprava 30.05. 2019  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 29. 06. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:29. 06. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.