!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Jižní federální okruh • Southern Federal District
Южный федеральный округ

 
Astrakhan

Астрахань [Astrakhan']   Ашттархан [Ashttarkhan]  Ащтэрхъан [Ashchtapx"an]  Астрахань ош [Astrakhan' osh]  Әстрәхән [Ästräxän]  Аçтăрхан [Ashtărhan]  Әстерхан / Ästerxan    Астархаан [Astarkhaan]  Astrahan'  Астрахан [Ashtraxan]  Astrachaň

dříve • formerly: Khadzhi-tarkhan (Хаджи-тархан) ; Ashtarkhan (Аштархан)


Astrakhan City Aquarium nad House-Museum of Sturgeons
  Астраханский городской аквариум  и Дом-музей осетровых [Astrakhanskiy gorodskoy akvarium i Dom-muzey osetrovykh]
46°21'04"N, 48°02'22"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 
zoologická část • zoological part

celé zařízení • whole facility
   
EU-RU-JU-0069A
     
 
ul. Akhmatovskaya 13
Astrakhan
RUSSIA
 
+7 8512447519
+7 8512633608
 
+7 8512447513
 
domosetra☼inbox.ru
uh.a☼inbox.ru
 
Muzeum jeseterovitých • Museum of Sturgeons: www.domosetra.com  
 
akvárium a muzeum jeseterovitých - jedno z největších turistických lákadel Astrachaně. Nachází se ve dvou oddělených prostorách (vedle sebe). Představuje i místní i tropickou faunu. Zajímavá je kolekce jeseterovitých ryb - 9 druhů jeseterů (2010), ale cílem je chovat všechny druhy. Dále jsou zde ostatní ruské i exotické sladkovodní a mořské ryby (celkem okolo 75 druhů), vodní bezobratlí, drápatky, leguáni, želvy, krokodýli a kosmani. Muzeum (i s živými rybami) je jediné svého druhu v Rusku a přitahuje zájem nejen Rusů, ale i mnoha zahraničních turistů.

aquarium and museum of sturgeons - one of the biggest tourist attractions of Astrakhan. It is in two separate places (side by side). Represents the local and tropical fauna. An interesting collection of sturgeon fish - 9 species of sturgeon (2010), but the goal is breeding of all species. Moreover there are also other Russian and exotic freshwater and marine fish (a total of about 75 species), aquatic invertebrates, clawed frogs, iguanas, tortoises, crocodiles and marmosets. Museum (with live fish) is the only one of its kind in Russia and attracts interest not only of Russians, but also many foreign tourists.

unikátní muzeum jeseterovitých (historické fotky, historické rybářské artefakty, literatura, dokumentární filmy, vše o kaviáru...), exkurze na jeseteří farmu
unique museum of sturgeons (historical photos, historical fishing artifacts, literature, documentary films, everything about caviar...), excursions to sturgeon farm

N/A

1999 - akvárium; 29. března 2009 - muzeum
1999 - Aquarium; 29th March 2009 - Museum

městské
municipal

N/A

N/A
 
1) О музее

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 29.01. 2013 Poslední úprava 29.01. 2013  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.