!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Jižní federální okruh • Southern Federal District
Южный федеральный округ

 
Astrakhan

Астрахань [Astrakhan']   Ашттархан [Ashttarkhan]  Ащтэрхъан [Ashchtapx"an]  Астрахань ош [Astrakhan' osh]  Әстрәхән [Ästräxän]  Аçтăрхан [Ashtărhan]  Әстерхан / Ästerxan    Астархаан [Astarkhaan]  Astrahan'  Астрахан [Ashtraxan]  Astrachaň

dříve • formerly: Khadzhi-tarkhan (Хаджи-тархан) ; Ashtarkhan (Аштархан)


Astrakhan Zoo-Botanical Gardens of KRK "Oktyabr"
(temporary closed for renovation)
Astrakhan Zoo-botanical Gardens of Culture-Entertainment Complex "Oktyabr" (=October)
  Астраханский зооботсад КРК (Культурно-развлекательного комплекса) «Октябрь» [Astrakhanskiy zoobotsad KRK (Kul'turno-razvlekatel'nogo kompleksa) "Oktyabr' "]
46°21'00"N, 48°02'27"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 
zoologická část • zoological part

celé zařízení • whole facility
   
EU-RU-JU-0070A
     
 
ul. Volodarskogo 13
Astrakhan
RUSSIA
 
+7 8512243045
 
N/A
 
N/A
 
N/A  
 
údajně nejstarší kino Ruska jehož součástí je i zimní zahrada - zoo-botanická zahrada s tropickou flórou a faunou (cibetky, makaci, kotuli, papoušci, vodní ptáci, bažanti, pávi a další ptáci, krokodýli, leguáni a další ještěrky, hadi, želvy, žáby, pavouci, švábi, akvária s množstvím ryb...). 2014 byl celý kulturně zábavní komplex Oktjábr dočasně uzavřen kvůli celkové rekonstrukci. Všechna zvířata byla umístěna jinam, v místě zůstal jen jeden krokodýl. Rekonstrukce měla být dokončena v říjnu 2017, ale v noci z 25. na 26. prosince 2016 objekt vyhořel. (Krokodýl z místa požáru unikl a nakonec byl umístěn v Mini zoo Baby Frosji. V následujícím roce (2017) začala více méně zajišťovací rekonstrukce, která byla dokončena 2018. Šlo, ale jen o první fázi. 2019 by měly vzniknout projekty na celkovou restauraci objektu.

reportedly the oldest cinema of Russia which part is also winter garden - zoo-botanical gardens with tropical flora and fauna (civets, macaques, squirrels monkeys, parrots, waterfowl, pheasants, peacocks and other birds, crocodiles, iguanas and other lizards, snakes, tortoises, frogs, spiders, cockroaches, aquariums with many fish...). 2014, the whole Cultural and entertainment complex Oktyabr was temporarily closed for general reconstruction. All the animals were placed elsewhere, only one crocodile remained in the place. The reconstruction was to be completed in October 2017, but the building burnt down during night from 25th to 26th December 2016. (The Crocodile escaped from the fire and finally was placed in the Mini Zoo of Baba Frosya). A more or less ensured reconstruction started following year (2017) and was completed 2018. However it was only the first phase. 2019, the projects for the general restoration should be made.

botanické sbírky, moderní kino atd.
botanical collections, modern cinema etc.

N/A

1. listopadu 1909; 2014 - 2017 dočasné uzavření kvůli kompletní rekonstrukci, ale 26. prosince 2016 budova vyhořela; 2017 začaly restaurování objektu (2018 - dokončena 1. fáze, 2019 projektování 2. fáze)

1st November 1909; 2014 - 2017 temporary closed due to general renovation, but the building burned 26th December 2016; 2017 restoration began (2018 - finishing of 1st phase, 2019 - planning and designing of 2nd phase)

městské
municipal

1800 m2 (jen zoologickobotanická zahrada)
1800 m2 (the zoological-botanical gardens only)

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A aktuálně (během rekonstrukce) bez zvířat • currently (during the renovation) without animals
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 29.01. 2013 Poslední úprava 20.05. 2019  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.