!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Jižní federální okruh • Southern Federal District
Южный федеральный округ

 
Astrakhan

Астрахань [Astrakhan']   Ашттархан [Ashttarkhan]  Ащтэрхъан [Ashchtapx"an]  Астрахань ош [Astrakhan' osh]  Әстрәхән [Ästräxän]  Аçтăрхан [Ashtărhan]  Әстерхан / Ästerxan    Астархаан [Astarkhaan]  Astrahan'  Астрахан [Ashtraxan]  Astrachaň

dříve • formerly: Khadzhi-tarkhan (Хаджи-тархан) ; Ashtarkhan (Аштархан)


Astrakhan Zoo-Botanical Gardens of KRK "Oktyabr"
Astrakhan Zoo-botanical Gardens of Culture-Entertainment Complex "Oktyabr" (=October)
  Астраханский зооботсад КРК (Культурно-развлекательного комплекса) «Октябрь» [Astrakhanskiy zoobotsad KRK (Kul'turno-razvlekatel'nogo kompleksa) "Oktyabr' "]
46°21'00"N, 48°02'27"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 
zoologická část • zoological part

celé zařízení • whole facility
   
EU-RU-JU-0070A
     
 
ul. Volodarskogo 13
Astrakhan
RUSSIA
 
+7 8512243045
 
N/A
 
N/A
 
N/A  
 
údajně nejstarší kino Ruska jehož součástí je i zimní zahrada - zoo-botanická zahrada s tropickou flórou a faunou (cibetky, makaci, kotuli, papoušci, vodní ptáci, bažanti, pávi a další ptáci, krokodýli, leguáni a další ještěrky, hadi, želvy, žáby, pavouci, švábi, akvária s množstvím ryb...). Od roku 2012 prochází Oktjábr kompletní rekonstrukcí.

reportedly the oldest cinema of Russia which part is also winter garden - zoo-botanical gardens with tropical flora and fauna (civets, macaques, squirrels monkeys, parrots, watefowl, pheasants, peacocks and other birds, crocodiles, iguanas and other lizards, snakes, tortoises, frogs, spiders, cockroaches, aquariums with many fish...). Since 2012, the Oktyabr is undergoing through a complete reconstruction.

botanické sbírky, moderní kino atd.
botanical collections, modern cinema etc.

N/A

údajně před více než 100 lety (tj. před rokem 1912)
reportedly before more than 100 years (i.e. before 1912)

N/A

1800 m2 (jen zoologickobotanická zahrada)
1800 m2 (the zoological-botanical gardens only)

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 29.01. 2013 Poslední úprava 29.01. 2013  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.