!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Jižní federální okruh • Southern Federal District
Южный федеральный округ

 
Azovskaya

Азовская [Azovskaya]  Азовська [Azovs'ka]  Azovskaja


Azovskaya Zoopark "Belyy lebed"
(=White swan) • Zoo Nikolenko
  Азовский Зоопарк «Белый лебедь» [Azovskiy Zoopark "Belyy lebed' "] • Зоопарк Николенко [Z. Nikolenko]
44°47'37"N, 38°37'45"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-RU-JU-0057A
     
 
pos. Azovskaya
Severskiy rayon
Krasnodarskiy kray
RUSSIA
 
N/A
 
N/A
 
N/A
 
N/A  
 
malá soukromá zoo - především množství ptáků (okolo 1000 kusů ptáků - např. 15 druhů, bažantů, 10 druhů papoušků, 20 plemen holubů, emu, sovy, vrány, pávi, labutě, křepelky, drůbež...), ale i hlodavci (od křečků po veverky), fretky, mývali, leguáni, želvy a okolo 40 druhů akvarijních rybiček... Ve spolupráci s obcí by zoo měla být zvětšena a přebudována do "velké plnohodnotné zoo" pro masovou návštěvnost - existuje projekt na rok 2014.

small private zoo - especially many birds (about 1000 specimens of birds - e.g. 15 species of pheasants, 10 species of parrots, 20 breeds of pigeons, emus, owls, crows, peacocks, swans, quails, fowl...), but also rodents (from hamsters to squirrels), ferrets, raccoons, iguanas, turtles and about 40 species of aquarium fish... In cooperation with the municipality, the zoo would be enlarged and rebuilt into a "large full-fledged zoo" for mass attendance - there is a project for 2014.

N/A

N/A

zřejmě 2011
probably 2011

soukromé (Světlana Nikolenko)
private (Svetlana Nikolenko)

N/A

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 28.01. 2013 Poslední úprava 28.01. 2013  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 17. 12. 2017
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:17. 12. 2017
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.