!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Jižní federální okruh • Southern Federal District
Южный федеральный округ

 
Dolgogusyevskiy

Dolgugusevskiy  Долгогусевский [Dolgoguyevskiy]   Долгогусевски [Dolgogusyevski]  Dolgogusjevskij


Dolgogusyevskiy Ostrich Ranch
Страусиное ранчо Долгогусевский [Strausinoye rancho Dolgogusyevskiy]
44°47'30"N, 39°47'25"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-RU-JU-0131B
     
 
Tabachnaya ul. 1
Dolgogusyevskiy
Belorechenskiy rayon
Krasnodarskiy kray, 352619
RUSSIA
 
+7 9184093182‬
+7 9885038081
 
N/A
 
N/A
 
N/A  
 
původně klasická soukromá pštrosí farma, založená 2012, ale brzy přibylo několik dalších ptáků (pávi, perličky, bažanti...) Majitel farmu o pár let později (okolo 2016) přenechal svým sponzorům (kteří financovali její vznik) a noví majitelé ji přeměnili na minizoo (bez pštrosí farmy – pštrosů je zde méně než 10).
Vlci, šakaly, lišky, jezevci, mývali, fretky, srnci, kozy, ovce, prasata, krávy, koně, osli, nutrie, králíci, ježci, pštrosi, emu, papoušci, pávi, bažanti, krůty, slepice, perličky, křepelky, husy, kachny, holubi...

originally a classic private ostrich farm, founded in 2012, but soon a few more birds (peacocks, guinea fowl, pheasants...) were added. The owner left the farm to his sponsors (who financed its creation) a few years later (around 2016), and the new owners turned it into a mini zoo (without the ostrich farm - less than 10 ostriches are here).
Wolves, jackals, foxes, badgers, raccoons, ferrets, roe deer, goats, sheep, pigs, cows, horses, donkeys, coypus, rabbits, hedgehogs, ostriches, emus, parrots, peacocks, pheasants, turkeys, chickens, guinea fowls, quails, geese, ducks, pigeons...

dětské hřiště, jízda na koních, sauna, ubytování
children’s playground, horse riding, sauna, accommodation

N/A

2012 jako pštrosí farma (Aleksandr Vladimirovič Sčastlivyj), zoo od ~2016
2012 as a ostrich farm (by Aleksandr Vladimirovich Schastlivyy), the zoo since ~2016

soukromé - Sergej Vladimirovič Varava
private – Sergey Vladimirovich Varava

N/A

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 18.03. 2021 Poslední úprava 18.03. 2021  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 24. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:24. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.