!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Jižní federální okruh • Southern Federal District
Южный федеральный округ

 
Esto-Sadok

Estosadok  Эсто-Садок [Esto-Sadok]; Эстосадок  Eesti Aiake

dříve • formerly: Estonskiy (Эстонский); Estonka (Эстонка)
často se uvádí také • often is mentioned also: Krasnaya Polyana (Красная Поляна)


Sovarium Esto-Sadok
(= "owlarium")
Совариум Эсто-Садок [Sovarium Esto-Sadok]
43°41'08"N, 40°16'76"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-RU-JU-0104A
     
 
Achipsinskaya 2
Esto-Sadok
Krasnaya Polyana, 238000
RUSSIA
 
+7 9186578941
+7 9384744868
+7 9180101773
 
N/A
 
N/A
 
N/A
 
malá soví zoo - kromě sov i draví ptáci, krkavci a kolpíci

small owl zoo - in addition of owls also birds of prey, ravens and spoonbills

focení s dravci a sovami, letové ukázky
photographing with raptors and owls, flying displays

N/A

zřejmě leden 2018
perhaps January 2018

soukromé
private

N/A

N/A
 
N/A

0 0 0 ? / 30+
(2018)
0 ? / 30+ 0
 
N/A            
 

všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 29.05. 2019 Poslední úprava 29.05. 2019  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 29. 06. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:29. 06. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.