!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Jižní federální okruh • Southern Federal District
Южный федеральный округ

 
Esto-Sadok

Estosadok  Эсто-Садок [Esto-Sadok]; Эстосадок  Eesti Aiake

dříve • formerly: Estonskiy (Эстонский); Estonka (Эстонка)
často se uvádí také • often is mentioned also: Krasnaya Polyana (Красная Поляна)


Enclosure Complex "Laura" of Caucasian State Nature Biosphere Reserve
Вольерный комплекс «Лаура» Кавказского государственного природного биосферного заповедника [Vol'ernyy kompleks "Laura" Kavkazskogo gosudarstvennogo prirodnogo biosfernogo zapovednika]
43°41'51"N, 40°16'00"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-RU-JU-0055A
     
 
Kordon Laura
Esto-Sadok, Krasnaya Polyana
RUSSIA
 
+7 9881500102
 
N/A
 
kgpbz☼mail.ru
 
www.kgpbz.ru/...  
 
komplex výběhů "Laura" Kavkazské státní přírodní biosférické rezervace (Kavkazský zapovednik) je de facto zoo či park divokých zvířat ležící poblíž městečka Esto- Sadok - estonského města v Ruském Krasnodarském kraji - nedaleko Krásné Poljany. "Laura" je celkem moderní zařízení, které seznamuje návštěvníky s druhy zvířat žijícími v biosférické rezervaci - rys, divoká kočka, vlk stepní (kavkazský), liška, šakal, jezevec, mýval, mývalovec, zubr, jelen sika, jelen maral, srnec, kozorožec kavkazský, kamzík, divočák, sup hnědý, sokol stěhovavý, orel křiklavý, orel okrový, krahujec obecný, sova pálená, kalous pustovka, labuť velká, husa velká, kachna divoká

Enclosure complex "Laura" of Caucasian State Nature Biosphere Reserve (Caucasian Zapovednik) is de facto a zoo or wildlife park located near the town of Esto-Sadok - Estonian city in the Russian Krasnodar region - near Krasnaya Polyana. "Laura" is quite modern facilities, which introduces visitors with animal species living in the Biosphere reserve - lynx, wildcat, steppe (Caucasian) wolf, fox, jackal, badger, raccoon, racoon dog, wisent, sika deer, maral deer, roe deer, west Caucasian tur, chamois, wild boar, black vulture, peregrine falcon, lesser spotted eagle, tawny eagle, Eurasian sparrowhawk, barn owl, short-eared owl, mute swan, greylag goose, mallard

prodej suvenýrů, muzeum přírody, ekoturistické trasy a další aktivity v Přírodní biosférické rezervaci; Esto-Sadok i Krásná Poljana patří k nejpopulárnějším turistickým cílům Kavkazu - kvůli přírodě a kvůli lyžařským areálům
selling of souvenirs, Nature Museum, eco-tourist trails and other activities in Nature Biosphere Reserve; Esto-Sadok and Krasnaya Polyana among the most popular tourist destinations in the Caucasus - for nature and for ski areas

N/A

2004 (Sergej Ševeljev)
2004 (Sergey Shevelyev)

Federální státní rozpočtová organizace "Kavkazská státní přírodní biosférická rezervace" (Федеральное государственное бюджетное учреждение (ФГБУ) «Кавказский государственный природный биосферный заповедник имени Х. Г. Шапошникова»)
Federal State Budget Organization "Caucasius State Nature Biosphere Reserve" (Федеральное государственное бюджетное учреждение (ФГБУ) «Кавказский государственный природный биосферный заповедник имени Х. Г. Шапошникова»)

N/A

N/A
 
N/A

0 0 0 25 / ?
(2012)
0 10 / ? 15 / ?
 
N/A            
 

všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 26.01. 2013 Poslední úprava 26.01. 2013  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.