!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Jižní federální okruh • Southern Federal District
Южный федеральный округ

 
Gelendzhik

Геленджик [Gelendzhik]  Хылъэжьый [Xyl"azh'yy]  გელენჯიკი [Gelenjiki]  Gelendžik

historicky • historically: Torikos (Τορικος); Torik; Pagrea; Pagry; Eptala; Maurolaca; Gelendzhikskaya (Геленджикская); Gelendzhikskoe (Геленджикское)


Gelendzhik Dolphinarium
Геленджикский дельфинарий [Gelendzikskiy del'finariy]
44°34'22"N, 38°04'34"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-RU-JU-0003A
     
 
ul. Lunacharskogo 130
Gelendzhik, 353460
RUSSIA
 
+7 8614131970
+7 9184651277
 
+7 8614133055
 
info☼dolphin-gel.ru
dolphingel☼rambler.ru
 
www.dolphin-gel.ru  
 
jedno z nejstarších a nejznámějších delfinárií Ruska vzniklo v roce 1992 jako pobočka Utrišského delfinária, které bylo založeno Utrišskou mořskou stanicí Institutu evoluční morfologie a ekologie zvířat A. N. Severcova Akademie věd SSSR. Pobočkou Utrišského delfinária bylo do roku 2004, od té doby samostatná akciová společnost. Kromě show i chov mořských savců (od 1992 do 2008 se zde narodilo 5 delfínů a jeden lachtan medvědí). 8 delfínů skákavých, 4 běluhy, 2 lachtani medvědí, 1 lachtan hřívnatý a 3 mroži

one of the oldest and most known Russian dolphinariums was established in 1992 as a branch of Utrish Dolphinarium, which was founded by Utrish Marine Station of the Institute of Evolutional Morphology and Ecology of Animals named after A.N. Severtsov of USSR Academy of Sciences. It was the branch of Utrish Dolphinarium up to 2004, since that time an independent joint stock company. In addition to the show, the dolphinariums serves also for breeding of marine mammals (from 1992 to 2008, five dolphins and one northern fur seal were born here). 8 bottlenose dolphins, 4 belugas, 2 northern fur seal, 1 South American sea lion and 3 walruses

plavání a fotografování s mořskými savci
swimming and photographing with marine mammals

N/A

červen 1992 (první vystoupení 11. července 1992)
June 1992 (first show 11th July 1992)

1992 - 2004 filálka Utrišského delfinária (to bylo 1992-1995 malý státní podnik; 1995-1999 družstvo; od 1999 -  s.r.o.); od 14. prosince 2004 - Delfinárium Gelendžik a.s. (ЗАО «Геленджикский Дельфинарий»)

1992 - 2004 a branch of Utrish Dolphinarium (it was: 1992-1995 a small state organization; 1995-1999 cooperative; since 1999 LLC); since 14th December 2004 - Gelendzhik Dolphinarium joint stock company (ЗАО «Геленджикский Дельфинарий»)

400 sedadel
400 seats

N/A
 
1) История дельфинария

0 0 0 5 / 18
(2012)
0 0 5 / 18
 
N/A            
 

všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 16.01. 2013 Poslední úprava 16.01. 2013  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.