!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Jižní federální okruh • Southern Federal District
Южный федеральный округ

 
Gelendzhik

Геленджик [Gelendzhik]  Хылъэжьый [Xyl"azh'yy]  გელენჯიკი [Gelenjiki]  Gelendžik

historicky • historically: Torikos (Τορικος); Torik; Pagrea; Pagry; Eptala; Maurolaca; Gelendzhikskaya (Геленджикская); Gelendzhikskoe (Геленджикское)


Gelendzhik Exotarium
Геленджикский экзотариум [Gelendzikskiy ekzotarium]
44°33'49"N, 38°04'38"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-RU-JU-0030A
     
 
ul. Khersonskaya 2br> Gelendzhik, 353460
RUSSIA
 
+7 9282462162
+7 9531005393
 
N/A
 
N/A
 
www.dolphin-gel.ru  
 
menší exotárium - čtyři místnosti - v jedné živí motýli z Filipín, ve druhé různé ještěrky (bazilišci, leguáni, chameleoni, varani...) a krokodýli, ve třetí hadi, želvy a krabi a v poslední žáby a bezobratlí (pavouci, štíři, švábi...). Krom toho kotuli, makaci, nosáli, mývali, kanáři... Celkem asi 40 terárií, insektárií a akvárií.

smaller exotarium - four rooms - one with living butterflies from Philippines, the second with various lizards (basilisks, iguanas, chameleons, monitor lizards...) and crocodiles, the third with snakes, tortoises and crabs and the last room with frogs and invertebrates (spiders, scorpions, cockroaches...). In addition that also squirrel monkey, macaques, coatis, raccoons, canaries... In total about 40 terrariums, insectariums and aquariums

N/A

N/A

N/A

soukromé (?)
private (?)

N/A

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 17.01. 2013 Poslední úprava 17.01. 2013  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 20. 12. 2017
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:20. 12. 2017
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.