!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Jižní federální okruh • Southern Federal District
Южный федеральный округ

 
Gelendzhik

Геленджик [Gelendzhik]  Хылъэжьый [Xyl"azh'yy]  გელენჯიკი [Gelenjiki]  Gelendžik

historicky • historically: Torikos (Τορικος); Torik; Pagrea; Pagry; Eptala; Maurolaca; Gelendzhikskaya (Геленджикская); Gelendzhikskoe (Геленджикское)


Gelendzhik Oceanarium
Геленджикский океанариум [Gelendzikskiy okeanarium]
44°33'32"N, 38°04'35"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-RU-JU-0009A
     
 
ul. Revolyutsionnaya 11
Gelendzhik
RUSSIA
 
+7 8614133523
 
N/A
 
oceanarium☼list.ru
 
na stránkách výrobce • in the site of builder: www.ocean-park.ru/...  
 
nové akvárium v centru Gelendžiku - mořské i sladkovodní ryby, paryby a bezobratlí. Akvárium je rozdělené do tří expozic - 1) tropické sladké vody Jižní Ameriky a jihovýchodní Asie, 2) korálové moře, 3) žraloci. Objem všech (asi 11ti) akvárií je 61.000 litrů. Ačkoli je oceanárium nové, na internetu je velmi kritizováno - 7 z 10 komentářů je velmi negativních - především kvůli příliš vysoké ceně, špinavým sklům i celým akváriím, malému množství ryb, stavu ryb (údajně je mnoho z nich očividně nemocných)...

new aquarium in the centre of Gelendzhik - marine and freshwater fish, cartilaginous fish and invertebrates. The aquarium is divided into three exhibitions - 1) freshwater tropical waters of South America and Southeast Asia, 2) coral sea, 3) sharks. Volume of all (about 11) tanks is 61,000 litres. Although the aquarium is new, it is very criticized on the Internet - 7 out of 10 comments are very negative - mainly because of too high price, unclean glass and entire aquaria, a small number of fish, fish condition (reportedly, many of them are obviously sick)...

N/A

N/A

2. června 2007
2nd June 2007

soukromé - Okeanarium s.r.o. (ООО "Океанариум")
private - Okeanarium LLC (ООО "Океанариум")

400 m2

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 16.01. 2013 Poslední úprava 16.01. 2013  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.