!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Jižní federální okruh • Southern Federal District
Южный федеральный округ

 
Gelendzhik

Геленджик [Gelendzhik]  Хылъэжьый [Xyl"azh'yy]  გელენჯიკი [Gelenjiki]  Gelendžik

historicky • historically: Torikos (Τορικος); Torik; Pagrea; Pagry; Eptala; Maurolaca; Gelendzhikskaya (Геленджикская); Gelendzhikskoe (Геленджикское)


Gelendzhik Safari Park
Геленджикский сафари-парк [Gelendzikskiy safari-park]
44°35'07"N, 38°04'30"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 
zoologická část • zoological part

celé zařízení • whole facility
   
EU-RU-JU-0002A
     
 
Federalnaya doroga "Don" (M4)
Gelendzhik
RUSSIA

Office:
Odesskaya 13-a
Gelendzhik
RUSSIA
 
+7 8614120630
+7 9181080022
 
N/A
 
safari-park☼list.ru
 
www.safari-park.ru
 
ačkoli je oficiální název Safari park jedná se spíše o obrovský (156 ha) víceúčelový volnočasový park s lanovkou, Mořským muzeem ("Z hlubin věků a vod"), jeskyní (mj. s kaloni a akvárii), výstavkou motýlů, teráriem a samotným Safari parkem avšak ani jen pro ten není název přesný. Safari park slouží především pro zvířata s pohnutým osudem (hlavně z cirkusů, ale i mláďata od lovců, nechtěná zvířata atd.), ta žijí v polodivokých podmínkách ve výbězích velikosti 0,2 - 2 ha - takže Safari park je spíše zoo s velkými výběhy. Lvi, tygři, levharti, pumy, rysi, medvědi, vlci, dhoulové, lišky, korsaci, nosáli, mývalové, šimpanzi, jeleni, srnci, velbloudi, lamy, jaci, buvoli, paovce, osli, poníci, divočáci, pekari, nutrie, veverky, kaloni, emu, tukani, papoušci, pávi, husy, terárium (ještěrky, hadi, žáby...), akvárium...

although the official name is Safari Park it is rather a huge (156 ha) multipurpose leisure park with cableway, marine museum ("From the depths of time and water"), caves (among others with fruit bats and aquariums), exhibition of butterflies, terrarium and the real Safari park, however the name is not accurate nor for it. The Safari park serves mainly for animals with troubled life story (mainly from the circus, but also cubs from hunters, unwanted animals etc.) they live in semi-wild conditions in enclosures of size 0.2 - 2 ha - thus the Safari Park is rather zoo with large enclosures . Lions, tigers, leopards, cougars, lynxes, bears, wolves, dholes, foxes, corsac foxes, coatis, raccoons, chimpanzees, red and roe deer, camels, llamas, yaks, buffalos, Barbary sheep, donkeys, ponies, wild boars, peccaries, nutrias, squirrels, fruit bats, emus, toucans, parrots, peacocks, geese, terrarium (lizards, snakes, frogs...), aquarium...

lanovka na vrchol Markotchského hřebenu (640 m.n.m.); sochy dinosaurů; dětské hřiště; dětská zoo
cableway to peaks of Markotkh ridge (640 m abow sea level); sculptures of dinosaurs; children's playground; children's zoo

kavárny, restaurace
caffeterias, restaurant

2004

N/A

156 ha

N/A
 
1) О Сафари-парке

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 

~2018

~2010
2009
       
 

všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 16.01. 2013 Poslední úprava 16.01. 2013  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.