!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Jižní federální okruh • Southern Federal District
Южный федеральный округ

 
Golubitskaya

Голубицкая [Golubitskaya]  Голубицька [Golubyts'ka]   Golubickaja


Crocodile Farm in Golubitskaya
Крокодиловая ферма в Голубицкой [Krokodilovaya ferma v Golubitskoy]
45°19'46"N, 37°16'15"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-RU-JU-0049A
     
 
ul. Kurortnaya
Tsentralnyy plazh Morskoy Briz
st. Golubitskaya
Temryukskiy rayon
Krasnodarskiy kray
RUSSIA
 
+7 9182755332
+7 9189868128
 
N/A
 
info☼krokoferma.ru
 
www.krokoferma.ru  
 
malá krokodýlí farma je více méně terárium - více než 100 krokodýlů a aligátorů, hadi, ještěrky, želvy, žáby, ale i kozy, králíci, různí primáti a ptáci a také zahrada tropických motýlů

the small Crocodile farm is more or less terrarium - more than 100 crocodiles and alligators, snakes, lizards, tortoises, frogs, but also goats, rabbits, macaques, various primates and birds and also garden of tropical butterflies

show; prohlídky s průvodcem; blízko je Delfinárium "Nemo"
show; guided tours; near is Dolphinarium "Nemo"

N/A

~2010 (na oficiálních stránkách www.krokoferma.ru se uvádí 2013, ale staré stránky www.krokodily.com byly v provozu od 2010 a farma již existovala)
~2010 (2013 is mentioned in official website www.krokoferma.ru, but old website www.krokodily.com was in operation since 2010 and the farm already existed)

soukromé - Roman Romanovič Sačkov, Krokodilovaja ferma s.r.o. (ООО «Крокодиловая ферма») - 2012 - 2014 jako s.r.o., předtím a potom zřejmě jako fyzická osoba (s.r.o. registrováno v lednu 2012 a likvidováno v září 2014)  - provozuje i 2 podobné farmy v Anapě (a dříve i farmu v Samaře a Gelendžiku)

private - Roman Romanovich Sachkov, Krokodilovaya ferma LLC (ООО «Крокодиловая ферма») - 2012 - 2014 - as LLC, before and after that perhaps as a natural person (LLL was registered in January 2012 and liquidated in September 2014) it operates also 2 similar farms in Anapa (and formerly also farm in Samara and Gelendzhik)

N/A

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 25.01. 2013 Poslední úprava 20.05. 2019  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.