!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Jižní federální okruh • Southern Federal District
Южный федеральный округ

 
Golubitskaya

Голубицкая [Golubitskaya]  Голубицька [Golubyts'ka]   Golubickaja


Golubitskaya Dolphinarium "Nemo"
Голубицкий дельфинарий «Немо»  [Golubitskiy del'finariy "Nemo"]
45°19'37"N, 37°17'51"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-RU-JU-0050A
     
 
Kurortnyy bulvar 3
st. Golubitskaya
Temryukskiy rayon
Krasnodarskiy kray
RUSSIA
 
+7 9184653777
+7 9883388411
 
N/A
 
delfin.golybickaya☼gmail.com
 
www.nemogol.ru  
 
nové delfinárium sítě delfinárií "Nemo" - hlavní bazén má objem okolo 2000 m3 a hloubku 5 m. 2 delfíni skákaví a 3 lachtani (2 druhy). Součástí delfinária je malá expozice opic "Planeta opic" (Планета обезьян) s paviány, makaky, kočkodany, kosmany... V blízké době by mělo být vybudováno ještě oceanárium.

new dolphinarium of Dolphinariums "Nemo" network - main pool has volume around 2000 m3 and depth of 5 m. 2 bottlenose dolphins and 3 sea lions (2 species). Also small exhibition of monkeys "Planet of the monkeys" (Планета обезьян) with hamadryas baboons, macaques, guenons, marmosets... is part of the dolphinarium. Even a new oceanarium should be created in the near future.

plavání a focení s delfíny, delfinoterapie; blízko je Krokodýlí farma
swimming and photographing with dolphins, dolphinotherapy; near is Crocodile Farm

N/A

2. června 2011
2nd June 2011

soukromé - "Čudnoe more" s.r.o. (ООО «Чудное море») - filiálka ukrajinská společnosti  "NERUM" (ООО «НЕРУМ»)
private - "Chudnoe more" LLC (ООО «Чудное море») - a branch of Ukrainian company - "NERUM" (ООО «НЕРУМ»)

N/A (~800 sedadel)
N/A (~800 seats)

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 25.01. 2013 Poslední úprava 25.01. 2013  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.