!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Jižní federální okruh • Southern Federal District
Южный федеральный округ

 
Golubitskaya

Голубицкая [Golubitskaya]  Голубицька [Golubyts'ka]   Golubickaja


Dom yenota in Golubitskaya
(= House of raccoon)
Дом енота в Голубицкой [Dom yenota v Golubitskoy]
45°19'48"N, 37°16'09"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-RU-JU-0116A
     
 
ul. Naberezhnaya 57
st. Golubitskaya
Temryukskiy rayon
Krasnodarskiy kray
RUSSIA
 
+7 9180788897
+7 9880000988
 
N/A
 
N/A
 
N/A  
 
více méně kontaktní mini zoo zaměřená hlavně na mývaly, přesněji byznys s mývaly, ale jsou zde i další zvířata. Mývali, kozy, nutrie, králíci, pávi, slepice, holubi, želvy, krokodýli, akvária tropických sladkovodních ryb...

more or less contact mini zoo focused mainly on raccoons, more precisely business with raccoons, but also other animals are here. Raccoons, goats, nutrias, rabbits, peacocks, chickens, pigeons, turtles, crocodiles, aquariums of tropical freshwater fish...

"enototerapie" ("mývaloterapie" - kontakt s mývaly, kterému se říká terapie, protože je to komerčně úspěšnější a výdělečnější)
"enototherapy" ("raccoon therapy" - contact with raccoons, which is called therapy, because it is more commercially successful and more profitable)

N/A

N/A

soukromé
private

N/A

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 31.05. 2019 Poslední úprava 31.05. 2019  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 29. 06. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:29. 06. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.