!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Jižní federální okruh • Southern Federal District
Южный федеральный округ

 
Ivanchug

Иванчуг [Ivanchug]  Ivančug


Ivanchug Zoo "Baba Frosya"
(= Grandma Frosya)
Иванчугский зоопарк «Баба Фрося» [Ivanchugskiy zoopark "Baba Frosya"]
46°05'08"N, 47°57'47"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 
zoologická část • zoological part

celé zařízení • whole facility
   
EU-RU-JU-0081A
     
 
ul. Fermerskaya 1
s. Ivanchug
Kamyzyakskiy rayon
astrakhanskaya obl.
RUSSIA

Office - Astrakhan:
ul. N Ostrovskogo 130, liter A
1-y podyezs, 3 etezh TC "Zolotaya Podkova"
Astrakhan
RUSSIA
 
+7 9608544888
Office - Astrakhan:
+7 9608545111
 
N/A
 
baba-frosya45☼mail.ru
Office - Astrakhan: tkachenko595☼bk.ru
 
www.baba-frosya.com  
 
turistický komplex s pštrosí farmou a malou zoo - okolo 30 druhů zvířat - medvědi, rysi, mývali, nosáli, velbloudi, jaci, buvoli, jeleni, osli, dikobrazi, nutrie, králíci, pštrosi, emu, orli mořští, papoušci, bažanti, pávi, křepelky, perličky, slepice, kachny...

tourist complex with ostrich farm and small zoo - around 30 species of animals - bears, lynxes, raccoons, coatis, camels, yaks, buffaloes, deer, donkeys, porcupines, nutrias, rabbits, ostriches, emus, white-tailed eagles, parrots, pheasants, peacocks , quails, guinea fowl, hens, ducks...

obchod se suvenýry, dětské hřiště, bazén, sauna, rybník, biliár, ubytování
souvenir shop, children's playground, swimming pool, sauna, pond, billiards, accommodation

kavárna
cafeteria

listopad 2005 - turistický komplex; 2077 - zoo
November 2005 - tourist complex; 2007 - zoo

soukromé
private

30 ha - celý komplex, z toho 4 ha turistická část (a z toho je většina právě zoo)
30 ha - the whole complex, 4 ha of that is tourist part (and majority of that is just the zoo)

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A ~30 / ?
(2012)
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 31.01. 2013 Poslední úprava 31.01. 2013  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 17. 12. 2017
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:17. 12. 2017
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.