!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Jižní federální okruh • Southern Federal District
Южный федеральный округ

 
Ivanchug

Иванчуг [Ivanchug]  Ivančug


Ivanchug Zoo "Baba Frosya"
(= Grandma Frosya)
Иванчугский зоопарк «Баба Фрося» [Ivanchugskiy zoopark "Baba Frosya"]
46°05'08"N, 47°57'47"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 
zoologická část • zoological part

celé zařízení • whole facility
   
EU-RU-JU-0081A
     
 
ul. Fermerskaya 1
s. Ivanchug
Kamyzyakskiy rayon
astrakhanskaya obl.
RUSSIA

Office - Astrakhan:
ul. N Ostrovskogo 130, liter A
1-y podyezs, 3 etezh TC "Zolotaya Podkova"
Astrakhan
RUSSIA
 
+7 9608544888
Office - Astrakhan:
+7 9608545111
 
N/A
 
baba-frosya45☼mail.ru
Office - Astrakhan: tkachenko595☼bk.ru
 
www.baba-frosya.com  
 
turistický komplex s pštrosí farmou a původně malou zoo, která se stále rozšiřuje - lvi, levharti, rysi, servali, vlci, lišky, hyeny, medvědi, mývali, mývalovci, nosáli, surikaty, soboli, guerézy, maply, kočkodani, velbloudi, guanaka, alpaky, jaci, buvoli, jeleni, osli, kozorožci, nahurové, ovce, kozy, prasata, pekari, dikobrazi, mary, svišti, nutrie, veverky, králíci, klokani, pštrosi, emu, jeřábi, dravci, sovy, papoušci, bažanti, pávi, křepelky, perličky, slepice, slípky, pelikáni, kachny, hadi, ještěrky, želvy, krokodýl, žáby, pavouci, štíři, švábi...

tourist complex with ostrich farm and originally small zoo, which is enlarged still - lions, leopards, lynxes, servals, wolves, foxes, hyenas, bears, raccoons, raccoon dogs, coatis, meerkats, sables, colobus monkeys, capuchins, green monkeys, camels, guanacos, alpacas, yaks, buffaloes, deer, donkeys, ibexes, bharals, sheep, goats, pigs, peccaries, porcupines, maras, marmots, nutrias, squirrels, rabbits, wallabies, ostriches, emus, cranes, raptors, owls, parrots, pheasants, peacocks , quails, guinea fowl, hens, swamphens, pelicans, ducks, snakes, lizards, tortoises, crocodile, frogs, spiders, scorpions, cockroaches...

obchod se suvenýry, dětské hřiště, bazén, sauna, rybník, biliár, ubytování
souvenir shop, children's playground, swimming pool, sauna, pond, billiards, accommodation

kavárna
cafeteria

listopad 2005 - turistický komplex a pštrosí farma; 2007 - mini zoo (zoo oficiálně od 1. května 2011)
November 2005 - tourist complex and ostrich farm; 2007 - mini zoo (zoo officially since 1st May 2011)

soukromé
private

30 ha - celý komplex, z toho 4 ha turistická část (a z toho asi 2 ha zoo)
30 ha - the whole complex, 4 ha of that is tourist part (and about 2 ha of that is the zoo)

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A ~30 / ? (2012)
~100 / ? (2018)
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 31.01. 2013 Poslední úprava 21.05. 2019  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.