!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Jižní federální okruh • Southern Federal District
Южный федеральный округ

 
Kabardinka

Кабардинка [Kabardinka] 


Kabardinka Dolphinarium
  Кабардинский дельфинарий [Kabardinskiy del'finariy]
44°38'45"N, 37°55'57"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-RU-JU-0114A
     
 
ul. Mira 20
s. Kabardinka, 353480
Krasnodarskiy kray
RUSSIA
 
+7 9186662021
 
N/A
 
N/A
 
N/A  
 
delfinárium na Centrální pláži v Kabardince - delfíni, lachtani

dolphinarium in Central beach of Kabardinka - dolphins, sea lions

plavání a focení s delfíny
swimming anf photographing with dolphins

N/A

2015

soukromé
private

N/A

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 31.05. 2019 Poslední úprava 31.05. 2019  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 29. 06. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:29. 06. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.