!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Jižní federální okruh • Southern Federal District
Южный федеральный округ

 
Kabardinka

Кабардинка [Kabardinka] 


Kabardinka Oceanarium
  Кабардинский океанариум [Kabardinskiy okeanarium]
44°39'07"N, 37°56'11"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-RU-JU-0058A
     
 
ul. Revolytsionnaya
s. Kabardinka
Krasnodarskiy kray
RUSSIA
 
N/A
 
N/A
 
N/A
 
N/A  
 
malé oceanárium v centru Kabardinky - sladkovodní i mořské ryby (např. žraloci, murény, trnuchy, jeseteři, vrubozubci, anténovci, bodloci, piraně, nožovci, skaláry, perutýni...) a vodní bezobratlí (krevety, krabi apod.)

small Oceanarium in city centre of Kabardinka - frashwater and marine fish (eg. sharks, morays, sting rays, sturgeons, cichlids, catfishes, surgeonfishes, piranhas, knifefishes, angelfishes, lionfishes...) and aquatic invertebrates (shrimps, crabs etc.)

N/A

N/A

N/A

soukromé (?)
private (?)

N/A

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 28.01. 2013 Poslední úprava 28.01. 2013  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.