!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Jižní federální okruh • Southern Federal District
Южный федеральный округ

 
Kalinina

Калинина [Kalinina] 


Farm – Park of Exotic Birds "Kalinin Park"
Ферма-парк экзотических птиц «Калинин парк» [Ferma-park ekzoticheskikh ptits "Kalinin park"]
48°40'13"N, 44°56'09"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-RU-JU-0132B
     
 
Naberezhnaya, d. 20
pos. Kalinina
Sredneakhtubinskiy rayon
Volgogradskaya oblast
RUSSIA
 
+7 9197939328
 
N/A
 
k0octa☼mail.ru
 
www.калининпарк.рф  
 
malý soukromý ptačí park s převážně okrasnými ptáky, ale i několika dalšími a s pár savci – emu, dravci, sovy, jeřábi, slípky, pávi, bažanti, slepice, krůty, pelikáni, vodní ptáci (divoké i okrasné druhy a plemena), jeleni, poníci, kozy, ovce, veverky...

small private bird park with mostly ornamental birds, but also with some others, including few mammals - emus, raptors, owls, cranes, swamphens, peacocks, pheasants, chickens, turkeys, pelicans, waterfowl (wild and ornamental species and breeds), deer, ponies, goats, sheep, squirrels...

dětské hřiště
children’s playground

N/A

~2019 (Svetlana Alekseyevna and Konstantin Sergeyevich Sanzharenko)

soukromé – Kalinin Park s.r.o. (ООО «Калинин парк» - Konstantin Sergejevič Sanžarenko)
private – Kalinin Park Ltd. (ООО «Калинин парк» - Konstantin Sergeyevich Sanzharenko)

N/A

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A ~25/~100
(2019)
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 18.03. 2021 Poslední úprava 18.03. 2021  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 24. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:24. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.