!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Jižní federální okruh • Southern Federal District
Южный федеральный округ

 
Kamennomostskiy

Каменномостский [Kamennomostskiy]  Хьаджэкъо [Ḥāǯ′ăqo]; Хьэджыкъ [Ḥăǯ′ǝq]   Каменномостски [Kamennomostski] Каменномостський [Kamennomosts'kyy]  Kamennomostskij

dříve • formerly: Ходжико [Khodzhiko]; Каменномостская [Kamennomostskaya]


Mini ZOO at Khadzhokhskaya tesnina
(= Khadzhokh gorge)
  Мини-зоопарк в Хаджохской теснине [Mini-zoopark v Khadzhokhskoy tesnine]
44°17'15"N, 40°10'27"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-RU-JU-0128B
     
 
ul. Komsomolskaya 6a
Kamennomostskiy, 385751
Maykopskiy rayon
Adygeya
RUSSIA
 
+7 9182224097
 
N/A
 
N/A
 
N/A  
 
Chadžokská rokle je přírodní památkou ležící asi 40 km jižně od Adygejského hlavního města Majkopu - okolo asi 500 m dlouhé a 40 m hluboké soutěsky podél řeky vznikl turistický komplex jehož součástí je i několik výběhů a klecí zvířat - medvědi, vlci, lišky, mývali, nutrie, králíci, pštrosi, slepice, kachny...

the Khadzhokh Gorge is a natural landmark situated about 40 km south of the Adygean capital Maykop - around about 500 m long and 40 m deep gorge along the river, there were created a tourist complex which part is also several enclosures and cages of animals - bears, wolves, foxes, raccoons, nutrias, rabbits, ostriches, chickens, ducks...

dětské hřiště
children's playground

kafebar
cafe-bar

N/A

zřejmě státní
perhaps governmental

5,4 ha (celý areál přírodní památky • the whole area of the natural landmark)

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 02.06. 2019 Poslední úprava 02.06. 2019  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 29. 06. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:29. 06. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.