!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Jižní federální okruh • Southern Federal District
Южный федеральный округ

 
Kanevskaya

Каневская [Kanevskaya]  Канівська [Kanivs'ka]  Kaněvskaja


Kanevskaya Zoocentre
Kanevskaya Zoo • Zoocentre (Zoo) in Kanevskaya
  Каневской зооцентр [Kanevskoy zootsentr] • Каневской зоопарк [Kanevskoy zoopark] • Зооцентр (Зоопарк) в Каневской [Zootsentr (Zoopark) v Kanevskoy]
dřívější názvy  •  former names
(ENG) Kanevskaya zoo-corner
(RUS) Каневской зооуголок [Kanevskoy zoougolok]
46°05'44"N, 38°56'55"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-RU-JU-0063A
     
 
PPark 300-letia Kubanskego kazachego voyska
ul. Tamanskaya 140a
st. Kanevskaya
Kanevskoy rayon
Krasnodarskiy kray
RUSSIA
 
+7 9182777150
 
N/A
 
N/A
 
www.kanevskadm.ru/...  
 
maličká zoo v obecním parku. Byla ve velmi špatném stavu, což se údajně zlepšilo po roce 2006, kdy se stala součástí městského rozpočtu. Původně byla zdarma, ale po mnoha případech zabití zvířat návštěvníky (asi 20 zvířat během 3 let), bylo zavedeno symbolické vstupné a kamerový systém. Medvědi, vlci, mývali, mývalovci, nosáli, jezevci, opice, velbloudi, lamy, guanaka, jeleni, jaci, buvoli, divočáci, kozy, poníci, dikobrazi, pštrosi, emu, dravci, pelikáni, vodní ptáci, pávi, asi 10 plemen holubů, želvy...

tiny zoo in the municipal park. It was in very poor condition, which reportedly improved after 2006, when it became a part of the city budget. Originally it was free of charges, but after many cases of killing animals by visitors (about 20 animals during 3 years), a symbolic entrance fee and camera system was introduced. Bears, wolves, raccoons, raccoon dogs, badgers, coatis, monkeys, camels, llamas, guanacos, deer, yaks, buffaloes, wild boars, goats, ponies, porcupines, ostriches, emus, raptors, pelicans, waterfowl, peacocks, about 10 breeds of pigeons, tortoises...

další atrakce v parku (dětské hřiště, dětské městečko, sportoviště...)
other attractions in the park (children's playground, children's little city, sport fields...)

N/A

1971

městská (původně Kolchoz Kalinina)
municipal (originally Kolkhoz named after Kalinin)

N/A

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A ? / ~ 140
(2010)
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 29.01. 2013 Poslední úprava 21.05. 2019  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.