!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Jižní federální okruh • Southern Federal District
Южный федеральный округ

 
Khar-buluk

Хар-Булук [Khar-buluk]  Хар Булг [Khar-bulg]  Char-buluk


Centre for Study and Conservation of Wild Animals of Republic of Kalmykia
Khar-buluk Saiga Nursery
Центр по изучению и сохранению диких животных Республики Калмыкии [Tsentr po izucheniyu i sokhraneniyu dikikh zhivotnykh Respubliki Kalmykiya] • Хар-булукский сайгачий питомник [Khar-bulukskiy saygachiy pitomnik]
46°18'44"N, 44°01'37"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-RU-JU-0080C
     
 
Khar-buluk
Tselinyy rayon
Kalmykia
RUSSIA

Postal address:
ul. Lenina 273a
Elista
Kalmykia, 358000
RUSSIA
 
N/A
 
N/A
 
N/A
 
na stránkách Centra ochrany divoké přírody • on the site of Biodiverzity Conservation Centre: www.saigak.biodiversity.ru/...    
 
Speciální vědecké a chovné centrum (pitomnik) sajg - hlavní chovná farma "Centra divokých zvířat Kalmycka", které leží poblíž obce Ermeli (asi 100 km odsud) . Sajgy jsou v několika výbězích (10x15 m) po malých skupinkách 8 - 10 kusů. Původní sajgy byly vybrány a odloveny v přírodě - 19 samců a 27 samic. V prvních letech (2001 - 2002) se zde narodilo 42 mláďat.

Special research and breeding centre (pitomnik) of saiga antelopes - the main breeding farm of "Centre of Wild Animals of Kalmykia", which lies near the village of Ermeli (about 100 km away). Saigas are in several enclosures (10x15 m) in small groups of 8 - 10 specimens. Original saigas were selected and captured in the wild - 19 males and 27 females. In the first years (2001 - 2002) there was born 42 calves.

centrum je zřejmě neveřejné, ale druhé centrum v Ermeli je zařízené i pro turisty
the Centre is probably not for public, but the other one in Ermeli is prepared also for tourist

N/A

23. června 2000 - dekretem Kalmyckého prezidenta o zřízení centra
23rd June 2000 - by the decree of Kalmyk President for creation of the Centre

Státní unitární podnik Republiky Kalmycko - GUP RK (Государственное унитарное предприятие Республики Калмыкия - ГУП РК) s významnou mezinárodní podporou (LHIE, INTAS, PTES, Tierpark München, Denver Zoo, Columbus Zoo, Large Herbivore Foundation, US Fish and Wildlife Service, Foundation Zoos Help, TNT Express atd.) a spoluprácí s významnými ruskými organizacemi (Institut problému ekologie a evoluce Ruské akademie věd, Všeruský vědecko-výzkumný institut krmiv atd.)

State Unitary Enterprise of the Republic of Kalmykia - GUP RK (Государственное унитарное предприятие Республики Калмыкия - ГУП РК) with significant international support (LHIE, INTAS, PTES, Tierpark München, Denver Zoo, Columbus Zoo, Large Herbivore Foundation, U.S. Fish and Wildlife Service, Foundation Zoos Help, TNT Express, etc.) and cooperation with significant Russian organizations (Institute of Problems of Ecology and Evolution of the Russian Academy of Sciences, All-Russian Scientific-Research Institute for Animal Feed etc.)

N/A

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A 1 / 88
(2002)
N/A N/A 1 / 88
 
N/A            
 

všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 31.01. 2013 Poslední úprava 31.01. 2013  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 16. 12. 2017
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:16. 12. 2017
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.