!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Jižní federální okruh • Southern Federal District
Южный федеральный округ

 
Krasnodar

Краснодар [Krasnodar]  Дэлъэшъу [Dal"ash"y]  Краснодаар [Krasnodaar]  კრასნოდარი [Krasnodari]  Krasnodar

dříve • previously: Yekaterinodar (Екатеринодар)


Krasnodar Butterfly Garden
Краснодарский Сад бабочек [Krasnodarskiy Sad Babochek]
45°01'47"N, 39°02'49"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-RU-JU-0073A
     
 
TRK Galaktika
ul. Starokubanskaya, portal 6
Krasnodar
RUSSIA

Postal addres:
ul. Stasova 180
Krasnodar
RUSSIA
 
N/A
 
N/A
 
N/A
 
www.trk-galaktika.ru/...    
 
nová soukromá motýlí zahrada v obchodně zábavním komplexu Galaktika - okolo 30 druhů tropických motýlů, ale i několik plazů (leguáni, želvy atd.), dalších bezobratlých (hmyz, šneci...) a ptáků

new private butterfly garden in Shopping-entertainment complex Galaktika - about 30 species of tropical butterflies, but also several reptiles (iguanas, tortoises etc.), other invertebrates (insect, snails...) and birds

v obchodním centru je i Exotárium, Oceanárium a Krokodýlí farma
in the shopping mall there is also Exotarium, Oceanarium and Crocodile farm

množství občerstvení v obchodně-zábavním komplexu
many refreshment in the shopping-entertainment complex

2012

soukromé
private

N/A

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A ~40 / ?
(2012)
N/A N/A N/A
 
2012 - location
           
 

všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 30.01. 2013 Poslední úprava 30.01. 2013  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 20. 12. 2017
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:20. 12. 2017
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.