!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Jižní federální okruh • Southern Federal District
Южный федеральный округ

 
Krasnodar

Краснодар [Krasnodar]  Дэлъэшъу [Dal"ash"y]  Краснодаар [Krasnodaar]  კრასნოდარი [Krasnodari]  Krasnodar

dříve • previously: Yekaterinodar (Екатеринодар)


Krasnodar Crocodile Farm
Краснодарская крокодиловая ферма [Krasnodarskaya krokodilovaya ferma]
45°01'47"N, 39°02'49"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-RU-JU-0094A
     
 
TRK Galaktika
ul. Starokubanskaya, portal 6
Krasnodar
RUSSIA

Postal address:
ul. Uralskaya 98
Krasnodar
RUSSIA
 
+7 89183410393
 
N/A
 
N/A
 
www.crocoferma.ru    
 
soukromá krokodýlí farma v obchodně zábavním komplexu Galaktika - krokodýli, hadi, ještěrky, želvy, kosmani, surikaty, nosáli

private crocodile farm in Shopping-entertainment complex Galaktika - crocodiles, snakes, lizards, tortoises, marmosets, meerkats, coatis

v obchodním centru je i Exotárium, Oceanárium a Motýlí zahrada
in the shopping mall there is also Exotarium, Oceanarium and Butterfly garden

množství občerstvení v obchodně-zábavním komplexu
many refreshment in the shopping-entertainment complex

N/A (možná okolo 2015)
N/A (may be around 2015)

soukromé
private

N/A

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 04.04. 2018 Poslední úprava 04.04. 2018  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.