!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Jižní federální okruh • Southern Federal District
Южный федеральный округ

 
Krasnodar

Краснодар [Krasnodar]  Дэлъэшъу [Dal"ash"y]  Краснодаар [Krasnodaar]  კრასნოდარი [Krasnodari]  Krasnodar

dříve • previously: Yekaterinodar (Екатеринодар)


Krasnodar Oceanarium "Ocean Park"
Краснодарский океанариум «Океан Парк» [Krasnodarskiy okeanarium "Okean Park"]
45°01'47"N, 39°02'49"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-RU-JU-0074A
     
 
TRK Galaktika
ul. Starokubanskaya, portal 6
Krasnodar
RUSSIA

Postal addres:
ul. Stasova 180
Krasnodar
RUSSIA
 
+7 8612012511
+7 8612012512
 
N/A
 
N/A
 
www.oceanariumkrd.ru
www.trk-galaktika.ru/...
   
 
nové velké moderní akvárium (celkem 850 m3) v obchodně zábavním komplexu Galaktika - více než 200 druhů mořských i sladkovodních ryb (žraloci, rejnoci, murény, piraně, čtverzubci fugu, korálové ryby, ropušnice, sumci, jeseteři, štiky, koi kapři...), želvy, mloci, axolotli, žáby, krabi, hvězdice, koráli...

new large modern aquarium (total of 850 m3) in shopping-entertainment complex Galaktika - more than 200 species of marine and freshwater fish (sharks, stingrays, morays, piranhas, fugu fish, coral fishes, scorpion fish, catfish, sturgeon, pike, koi carp...), turtles, salamanders, axolotls, frogs, crabs, starfish, corals...

v obchodním centru je i Exotárium, Krokodýlí farma a Motýlí zahrada
in the shopping mall there is also Exotarium, Crocodile farm and Butterfly garden

množství občerstvení v obchodně-zábavním komplexu
many refreshment in the shopping-entertainment complex

17. prosince 2011
17th December 2011

soukromé
private

3000 m2

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
2012 - location
           
 

všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Alex Kantorovich, 26.10. 2016
Image 1 of 29
Alex Kantorovich, 26.10. 2016
Alex Kantorovich, 26.10. 2016
Alex Kantorovich, 26.10. 2016
Image 2 of 29
Alex Kantorovich, 26.10. 2016
Alex Kantorovich, 26.10. 2016
Alex Kantorovich, 26.10. 2016
Image 3 of 29
Alex Kantorovich, 26.10. 2016
Alex Kantorovich, 26.10. 2016
Alex Kantorovich, 26.10. 2016
Image 4 of 29
Alex Kantorovich, 26.10. 2016
Alex Kantorovich, 26.10. 2016
Alex Kantorovich, 26.10. 2016
Image 5 of 29
Alex Kantorovich, 26.10. 2016
Alex Kantorovich, 26.10. 2016
Alex Kantorovich, 26.10. 2016
Image 6 of 29
Alex Kantorovich, 26.10. 2016
Alex Kantorovich, 26.10. 2016
Alex Kantorovich, 26.10. 2016
Image 7 of 29
Alex Kantorovich, 26.10. 2016
Alex Kantorovich, 26.10. 2016
Alex Kantorovich, 26.10. 2016
Image 8 of 29
Alex Kantorovich, 26.10. 2016
Alex Kantorovich, 26.10. 2016
Alex Kantorovich, 26.10. 2016
Image 9 of 29
Alex Kantorovich, 26.10. 2016
Alex Kantorovich, 26.10. 2016
Alex Kantorovich, 26.10. 2016
Image 10 of 29
Alex Kantorovich, 26.10. 2016
Alex Kantorovich, 26.10. 2016
Alex Kantorovich, 26.10. 2016
Image 11 of 29
Alex Kantorovich, 26.10. 2016
Alex Kantorovich, 26.10. 2016
Alex Kantorovich, 26.10. 2016
Image 12 of 29
Alex Kantorovich, 26.10. 2016
Alex Kantorovich, 26.10. 2016
Alex Kantorovich, 26.10. 2016
Image 13 of 29
Alex Kantorovich, 26.10. 2016
Alex Kantorovich, 26.10. 2016
Alex Kantorovich, 26.10. 2016
Image 14 of 29
Alex Kantorovich, 26.10. 2016
Alex Kantorovich, 26.10. 2016
Alex Kantorovich, 26.10. 2016
Image 15 of 29
Alex Kantorovich, 26.10. 2016
Alex Kantorovich, 26.10. 2016
Alex Kantorovich, 26.10. 2016
Image 16 of 29
Alex Kantorovich, 26.10. 2016
Alex Kantorovich, 26.10. 2016
Alex Kantorovich, 26.10. 2016
Image 17 of 29
Alex Kantorovich, 26.10. 2016
Alex Kantorovich, 26.10. 2016
Alex Kantorovich, 26.10. 2016
Image 18 of 29
Alex Kantorovich, 26.10. 2016
Alex Kantorovich, 26.10. 2016
Alex Kantorovich, 26.10. 2016
Image 19 of 29
Alex Kantorovich, 26.10. 2016
Alex Kantorovich, 26.10. 2016
Alex Kantorovich, 26.10. 2016
Image 20 of 29
Alex Kantorovich, 26.10. 2016
Alex Kantorovich, 26.10. 2016
Alex Kantorovich, 26.10. 2016
Image 21 of 29
Alex Kantorovich, 26.10. 2016
Alex Kantorovich, 26.10. 2016
Alex Kantorovich, 26.10. 2016
Image 22 of 29
Alex Kantorovich, 26.10. 2016
Alex Kantorovich, 26.10. 2016
Alex Kantorovich, 26.10. 2016
Image 23 of 29
Alex Kantorovich, 26.10. 2016
Alex Kantorovich, 26.10. 2016
Alex Kantorovich, 26.10. 2016
Image 24 of 29
Alex Kantorovich, 26.10. 2016
Alex Kantorovich, 26.10. 2016
Alex Kantorovich, 26.10. 2016
Image 25 of 29
Alex Kantorovich, 26.10. 2016
Alex Kantorovich, 26.10. 2016
Alex Kantorovich, 26.10. 2016
Image 26 of 29
Alex Kantorovich, 26.10. 2016
Alex Kantorovich, 26.10. 2016
Alex Kantorovich, 26.10. 2016
Image 27 of 29
Alex Kantorovich, 26.10. 2016
Alex Kantorovich, 26.10. 2016
Alex Kantorovich, 26.10. 2016
Image 28 of 29
Alex Kantorovich, 26.10. 2016
Alex Kantorovich, 26.10. 2016
Alex Kantorovich, 26.10. 2016
Image 29 of 29
Alex Kantorovich, 26.10. 2016
Alex Kantorovich, 26.10. 2016

  Stránka vytvořena 30.01. 2013 Poslední úprava 30.01. 2013  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 24. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:24. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.