!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Jižní federální okruh • Southern Federal District
Южный федеральный округ

 
Krasnodar

Краснодар [Krasnodar]  Дэлъэшъу [Dal"ash"y]  Краснодаар [Krasnodaar]  კრასნოდარი [Krasnodari]  Krasnodar

dříve • previously: Yekaterinodar (Екатеринодар)


Krasnodar Zoocollection "Rys"
Krasnodar Zoo "Rys" (= Lynx)
Краснодарская зооколлекция «Рысь» [Krasnodarskaya zookollektsiya "Rys' "] • Краснодарский зоопарк «Рысь» [Krasnodarskiy zoopark "R."]
předešlé názvy  •  former names
dříve neoficiálně také • formerly unofficialy also:
(ENG) Zoo (Zoocollection) of Krasnodar University of MVD RF (Ministry of Internal Affairs of Russian Federation)
(RUS) Зоопарк (Зооколлекция) Красноярского Университета МВД РФ (Министерства вхутреных дел Российской Федерации) [Zoopark (Zookollektsiya) Krasnodarskogo Universiteta MVD (Ministerstva vnutrennykh del Rossiyskoy Federatsii)]
45°05'44"N, 38°59'23"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-RU-JU-0076A
     
 
ul. Yaroslavskaya 128
Krasnodar, 350005
RUSSIA
 
+7 8612583969
+7 9182702016
 
University:
+7 8612582092 - information
+7 8612584099 - reception
 
zoo_lynx☼mail.ru
kamelia-dll☼rambler.ru
zveri-11☼mail.ru
 
N/A    
 
zoo v areálu Univerzity Ministerstva vnitra - původně jen zookoutek střední policejní školy s 5ti druhy zvířat (lišky, pštrosi, perličky, slepice, husy), v roce 1994 byla sbírka zvířat doplněna a z bezvýznamného "zookoutku" se stala zoo. Dlouhá léta patřila pod Univerzitu, ale od ledna 2012 je samostatnou organizací. Dnes okolo 90 druhů zvířat - lvi, tygři, levharti, pumy, rysi, 2 druhy medvědů, vlci, šakali, polární lišky, soboli, jezevci, kočkodani, makaci, antilopy losí, jeleni, kozy, ovce, jaci, koně, osli, lamy, velbloudi, dikobrazi, svišti, emu, pštrosi, asi 30 druhů papoušků, tukani, dravci, sovy, jeřábi, vodní ptáci, bažanti, křepelky, pávi, holubi, leguáni, hadi, želvy...

Zoo in territory of University of Ministry of the Interior Affairs - originally only zoo-corner of Police Secondary School with 5 animal species (foxes, ostriches, guinea fowls, chickens, geese), in 1994, the collection of animals was supplemented and unimportant "zoo-corner" became a zoo. It belonged to the University for long time, but since January 2012 it is self-standing organization. Today, about 90 species of animals - lions, tigers, leopards, cougars, lynxes, 2 species of bears, wolves, jackals, polar foxes, sables, badgers, green monkeys, macaques, elands, deer, goats, sheep, yaks, horses, donkeys, llamas, camels, porcupines, marmots, emus, ostriches, about 30 species of parrots, toucans, raptors, owls, cranes, waterfowl, pheasants, quails, peacocks, pigeons, iguanas, snakes, tortoises...

N/A

N/A

1990 - zookoutek; září 1994 - Zookolekce "Rys"
1990 zoo-corner; September 1994 - Zoocollection "Rys"

N/A - do ledna 2012 státní - Krasnodarská Univerzita MVD RF - Ministerstva vnitra Ruské Federace (Красноярский Университет МВД РФ - Министерства вхутреных дел Российской Федерации)
N/A - up to January 2012 state - Krasnodar University of Ministry of Interior Affairs of Russian Federation (Красноярский Университет МВД РФ - Министерства вхутреных дел Российской Федерации)

N/A

N/A
 
1) История зоопарка N/A

0 0 0 90 / 313
(2013)
7 / 14 47 / 201 36 / 98
 
N/A            
 

všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Andrei Kotkin, 03.09. 2007
Image 1 of 19
Andrei Kotkin, 03.09. 2007
Andrei Kotkin, 03.09. 2007
Andrei Kotkin, 03.09. 2007
Image 2 of 19
Andrei Kotkin, 03.09. 2007
Andrei Kotkin, 03.09. 2007
Andrei Kotkin, 03.09. 2007
Image 3 of 19
Andrei Kotkin, 03.09. 2007
Andrei Kotkin, 03.09. 2007
Andrei Kotkin, 03.09. 2007
Image 4 of 19
Andrei Kotkin, 03.09. 2007
Andrei Kotkin, 03.09. 2007
Andrei Kotkin, 03.09. 2007
Image 5 of 19
Andrei Kotkin, 03.09. 2007
Andrei Kotkin, 03.09. 2007
Andrei Kotkin, 03.09. 2007
Image 6 of 19
Andrei Kotkin, 03.09. 2007
Andrei Kotkin, 03.09. 2007
Andrei Kotkin, 03.09. 2007
Image 7 of 19
Andrei Kotkin, 03.09. 2007
Andrei Kotkin, 03.09. 2007
Andrei Kotkin, 03.09. 2007
Image 8 of 19
Andrei Kotkin, 03.09. 2007
Andrei Kotkin, 03.09. 2007
Andrei Kotkin, 03.09. 2007
Image 9 of 19
Andrei Kotkin, 03.09. 2007
Andrei Kotkin, 03.09. 2007
Andrei Kotkin, 03.09. 2007
Image 10 of 19
Andrei Kotkin, 03.09. 2007
Andrei Kotkin, 03.09. 2007
Andrei Kotkin, 03.09. 2007
Image 11 of 19
Andrei Kotkin, 03.09. 2007
Andrei Kotkin, 03.09. 2007
Andrei Kotkin, 03.09. 2007
Image 12 of 19
Andrei Kotkin, 03.09. 2007
Andrei Kotkin, 03.09. 2007
Andrei Kotkin, 03.09. 2007
Image 13 of 19
Andrei Kotkin, 03.09. 2007
Andrei Kotkin, 03.09. 2007
Andrei Kotkin, 03.09. 2007
Image 14 of 19
Andrei Kotkin, 03.09. 2007
Andrei Kotkin, 03.09. 2007
Andrei Kotkin, 03.09. 2007
Image 15 of 19
Andrei Kotkin, 03.09. 2007
Andrei Kotkin, 03.09. 2007
Andrei Kotkin, 03.09. 2007
Image 16 of 19
Andrei Kotkin, 03.09. 2007
Andrei Kotkin, 03.09. 2007
Andrei Kotkin, 03.09. 2007
Image 17 of 19
Andrei Kotkin, 03.09. 2007
Andrei Kotkin, 03.09. 2007
Andrei Kotkin, 03.09. 2007
Image 18 of 19
Andrei Kotkin, 03.09. 2007
Andrei Kotkin, 03.09. 2007
Andrei Kotkin, 03.09. 2007
Image 19 of 19
Andrei Kotkin, 03.09. 2007
Andrei Kotkin, 03.09. 2007

  Stránka vytvořena 30.01. 2013 Poslední úprava 16.05. 2014  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.