!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Jižní federální okruh • Southern Federal District
Южный федеральный округ

 
Kundryuchenskiy

Кундрюченский [Kundryuchenskiy]  Kundjučenskij


Kundryuchenskiy Centre of rare animals of European steppes
Centre of rare animals of European steppes 1 (1st site)
  Центр редких животных европейских степей Кундрюченский   [Tsentr pedkikh zhivotnykh evropeyskikh stepey Kundryuchenskiy] • Центр редких животных европейских степей 1 (1-ый участок)   [... 1 (1-yy uchastok)]
46°46'07"N, 42°06'22"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-RU-JU-0125A
     
 
kh. Kundryuchenskiy
Orlovskiy rayon
Rostovskaya obl.
RUSSIA

Postal address:
Assotsiatsia Zhivaya priroda stepi
ul. Telmana 10
Rostov-na-Donu, 344011
RUSSIA
 
the Association:
+7 8632907157
+7 9381088443
+7 9034328763
 
the Association:
+7 8632907157
 
the Association:
riroda.rostov☼yandex.ru
 
Asociace • the Association: www.природастепи.рф  
 
jedno ze dvou Center vzácných zvířat evropských stepí - což jsou návštěvnická centra, de facto ukázkové zoo, Rostovského zapovedniku (rezervace).
Mývalovci, sajgy, velbloudi, koně Převalského, dikobrazi, pštrosi, emu, dravci, sovy, jeřábi, dropi, bažanti, vodní ptáci (husa velká, kachnička mandarínská...), několik domácích zvířat (poníci, perličky, pávi atd.)...

one of the two Centres of rare animals of the European steppes - what are visitor's centres, de facto a demonstration zoos, of the Rostov zapovednik (reserve).
Raccoon dogs, sayga antelopes, camels, Przewalski's horses, porcupines, ostriches, emus, birds of prey, owls, cranes, bustards, pheasants, waterfowl (greylag goose, mandarin duck...), several domestic animals (ponies, guinea fowl, peacocks etc.)...

druhé Centrum je v Manyči
the other Centre is in Manych

N/A

~2004

nezisková Asociace Živá příroda stepi (Ассоциация Живая природа степи [Associacia Živaja priroda stepi])
non-profit Association of Live nature of the steppe (Ассоциация Живая природа степи [Assotsiatsia Zhivaya priroda stepi])

N/A

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 02.06. 2019 Poslední úprava 02.06. 2019  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 29. 06. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:29. 06. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.