!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Jižní federální okruh • Southern Federal District
Южный федеральный округ

 
Kushchyovskaya

Кущёвская [Kushchyovskaya]  Кущевська [Kushchyevs'ka]   Kuščjovskaja

často se nesprávně uvádí Kuščjovka (Кущёвка), což je název železní stanice • often is incorrect mentioned Kushchyovka (Кущёвка), what is name of the railway station


Kushchyovskaya Shelter-Zoo
Кущёвский приют-зоопарк [Kushchyovskiy priyut-zoopark]
46°33'48"N, 39°38'04"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-RU-JU-0046B
     
 
st. Kushchyovskaya
Kushchyovskiy rayon
Krasnodarskiy kray
RUSSIA
 
N/A
 
N/A
 
N/A
 
N/A  
 
malý venkovský soukromý zvířecí útulek a zoo (na obecním pozemku). Mnoho zvířat jsou nalezenci a nechtěná zvířata. Medvědi, lvice, vlk, lišky, mývali, fretky, makaci, jelen, velbloud, koně, osli, kozy, ovce, prasata, jak, dravci, havrani, domácí i divoké kachny a husy, labutě, holubi, pávi, slepice, bažanti...

small rural private animal shelter and zoo (on a council estate). Many animals are foundlings and unwanted animals. Bears, lioness, wolf, foxes, raccoons, ferrets, macaques, deer, camel, horses, donkeys, goats, sheep, pigs, yak, raptors, rooks, domestic and wild ducks and geese, swans, pigeons, peacocks, chickens, pheasants...

N/A

N/A

někdy okolo 2002
sometimes around 2002

soukromé (Jevgenij Kudinov) s podporou obce
private (Yevgeniy Kudinov) with aid of the village

1,5 ha

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A

? / ~500
(2012)

N/A N/A N/A
 
N/A            
 

všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 23.01. 2013 Poslední úprava 23.01. 2013  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.