!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Jižní federální okruh • Southern Federal District
Южный федеральный округ

 
Lazarevskoye

Лазаревское [Lazarevskoye]  Псышӏуап [Psyshḣuap]   Лазарев [Lazarev]   ლაზარევსკიო [Lazarevsk'io]  Լազարևսկոյե [Lazarevskoye]    Лазаревське [Lazarevs'ke]  Lazarevskoje 

oficiálně součást "nového" Soči / Сочи (po spojení s dalšími městy a obcemi neoficiálně zvlané Большой Сочи / Bolšoj Soči / Velké Soči) • officialy part of "new" Sochi / Сочи (unofficially called Большой Сочи / Bolshoy Sochi / Greater Sochi after the unification with other cities and villages)

historicky • historicaly: Лазарев (Lazarev); Лазаревка (Lazarevka); Лазаревской (Lazarevskoy)


Dolphinarium "Lazarevskiy"
(= of Lazrevskoye)
Дельфинарий «Лазаревский» [Del'finariy "Lazarevskiy"]
43°55'03"N, 39°19'14"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-RU-JU-0101A
     
 
ul. Lazareva 108a
Lazarevskoye
Sochi, 354200
RUSSIA
 
+7 9180189676
 
+7 8622906026
 
info☼delfin-laz.ru
 
www.delfin-laz.ru
www.okeanarium-amazonka.ru/...
www.delfinterapi.ru
 
 
Delfinárium Lazareskij - pobočka Oceanária Tropičeskaja Amazonka - hlavní bazén (7 m hloubka) + 2 menší bazény pro delfíny a běluhy (celkem 2300 m3), bazén mrožů (50 m3) a 2 bazény pro lachtany (každý asi 30 m3). V roce 2018 - 5 delfínů skákavých (2 pro delfinorapii ve wellness centru), 2 běluhy, 1 lachtan hřívnatý, 1 mrož (dříve i lachtan ušatý).

Dolphinarium Lazarevskiy - branch of Oceanarium Tropicheskaya Amazonka - main poll (7m depth) + 2 smaller pools for dolphins and belugas (2300 m3 in total), pool for walruses (50 m3) and 2 pools for sea lions (each about 30 m3). In 2018 - 5 bottlenose dolphins (2 for dolphinoterapy in wellness centre), 2 belugas whales, 1 South American sea lion, 1 walrus (formerly also Steller's sea lion).

plavání s delfíny, delfinoterapie, mnoho atrakcí v zábavním complexu "Morskaja zvjozda" - včetně akvaparku, dalšího delfinária, oceanária, tučňákária a motýlího domu
swimming with dolphins, dolphinotherapy, many attraction in "Morskaya zvyozda" leisure complex - incl. aquaprak, other dolphinarium, oceanarium, penguinarium and butterfly house...

N/A

duben 2013 (stavba začala v únoru 2012)
April 2013 (the construction began in February 2012)

soukromé (pobočka Oceanária, exotária a tučňákária "Tropičekaja Amazonka")
private (branch of Oceanarium, Exotarium and Penguinarium "Tropicheskaya Amazonka")

N/A

N/A
 
N/A

0 0 0 4 / 9
(2018)
0 0 4 / 9
 
N/A            
 

všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 29.05. 2019 Poslední úprava 29.05. 2019  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 29. 06. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:29. 06. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.