!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Jižní federální okruh • Southern Federal District
Южный федеральный округ

 
Lazarevskoye

Лазаревское [Lazarevskoye]  Псышӏуап [Psyshḣuap]   Лазарев [Lazarev]   ლაზარევსკიო [Lazarevsk'io]  Լազարևսկոյե [Lazarevskoye]    Лазаревське [Lazarevs'ke]  Lazarevskoje 

oficiálně součást "nového" Soči / Сочи (po spojení s dalšími městy a obcemi neoficiálně zvlané Большой Сочи / Bolšoj Soči / Velké Soči) • officialy part of "new" Sochi / Сочи (unofficially called Большой Сочи / Bolshoy Sochi / Greater Sochi after the unification with other cities and villages)

historicky • historicaly: Лазарев (Lazarev); Лазаревка (Lazarevka); Лазаревской (Lazarevskoy)


Lazarevskoye Zoo "Pingvinariy"
(=Penguinarium)
Лазаревский Зоопарк (ZOOпарк) «Пингвинарий» [Lazarevskiy Zoopark "Pingvinariy"]
43°54'30"N, 39°19'66"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-RU-JU-0100A
     
 
ul. Pavlova 2a
Lazarevskoye
Sochi
RUSSIA
 
+7 8622906025
+7 9881803837
 
N/A
 
ladyliana700☼mail.ru
 
www.дельфинарий-колизей.рф  
 
zoo či tučňákárium v Lazarevském Centrálním parku - pobočka Delfinária Kolizej, potažmo Delfinária "Morskaya zvjozda" - tučňáci, bažanti, pávi, lachtani, fenci, mývali, fretky, makaci, kočkodani černolící, veverky, dikobrazi, drobní hlodavci, hadi, krokodýli, ještěrky, želvy, žáby, pavouci...

zoo or penguinarium in Lazarevskoye Central park - branch of Dolphinarium Kolizey, so by extension of Dolphinarium "Morskay zvyozda" - penguins, pheasants, peacocks, fur seals, fennec foxes, raccoons, ferrets, macaques, red-tailed monkeys, squirrels, porcupines, small rodents, snakes, crocodiles, lizards, tortoises, frogs, spiders...

další atrakce v Centrálním parku - včetně delfinária a oceanária
other attraction in the Central Park - incl. dolphinarium and oceanarium

N/A

N/A (2013 nebo později)
N/A (2013 or later)

Delfinarij "Morskaja zvjozda" s.r.o. (ООО Дельфинарий «Морская Звезда»)
Delfinariy "Morskaya zvyozda" LLC (ООО Дельфинарий «Морская Звезда»)

N/A

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 29.05. 2019 Poslední úprava 29.05. 2019  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 29. 06. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:29. 06. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.