!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Jižní federální okruh • Southern Federal District
Южный федеральный округ

 
Loo

Лоо [Loo]  Лэуп [Leup]   Լոո [Loo]  

oficiálně součást "nového" Soči / Сочи (po spojení s dalšími městy a obcemi neoficiálně zvlané Большой Сочи / Bolšoj Soči / Velké Soči) • officialy part of "new" Sochi / Сочи (unofficially called Большой Сочи / Bolshoy Sochi / Greater Sochi after the unification with other cities and villages)


Dolphinarium No. 1 "Loo"
Дельфинарий № 1 «Лоо» [Del'finariy nomer 1 "Loo"]
43°40'87"N, 39°35'96"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-RU-JU-0102A
     
 
ul. Dekabristov 48
Lazarevskiy rayon
Sochi
RUSSIA
 
+7 9186114010
 
N/A
 
N/A
 
www.delphinoterapiya.ru/...  
 
delfinárium č. 1 "Loo" - pobočka Delfinária "Morskaya zvjozda" - delfíni skákaví, běluhy, lachtani medvědí.

dolphinarium no. 1 "Loo" - branch of Dolphinarium "Morskay zvyozda" - bottlenose dolphins, belugas, northern fur seals.

fotografování s delfíny, běluhami a lachtany, plavání s delfíny, delfinoterapie
photographing with dolphins, belugas and sea lions, swimming with dolphins, dolphinotherapy

kavárna před vchodem
cafeteria in front of the entrance

2013

Delfinarij "Morskaja zvjozda" s.r.o. (ООО Дельфинарий «Морская Звезда»)
Delfinariy "Morskaya zvyozda" LLC (ООО Дельфинарий «Морская Звезда»)

N/A

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A 3 / ?
(2018)
N/A N/A 3 / ?
 
N/A            
 

všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 29.05. 2019 Poslední úprava 29.05. 2019  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 29. 06. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:29. 06. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.