!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Jižní federální okruh • Southern Federal District
Южный федеральный округ

 
Maykop

Майкоп [Maykop]  Мыекъуапэ [Myequape]  Майкъоп [Maykhop]  Майкоп ош [Maykop osh]  Maikop  Маиҟәаҧа [Maik̄°aṗa მაიკოპი [Maikopi]  Majkop


Maykop Mini-Zoo
Майкопский мини-зоопарк [Maykopskiy mini-zoopark]
44°35'54"N, 40°06'18"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-RU-JU-0047B
     
 
Park kultury i otdykha
Maykop
Adygeya
RUSSIA
 
N/A
 
N/A
 
N/A
 
N/A  
 
malá soukromá zoo v Parku kultury a oddychu adygejského hlavního města. Zvířata jsou ve velmi špatných podmínkách. Lišky, kozy, divočáci, pštrosi, perličky, pávi, holubi... S největší pravděpodobností bude zoo brzy zrušena, jelikož bylo během roku 2012 zjištěno, že jde o nelegální zoo (bez patřičných povolení), nelegálně existující na pozemku městského parku (na základě nelegální ústní domluvy s ředitelem parku). Prokuratura se zabývá také porušováním mnoha hygienických a veterinárních předpisů.

small private zoo in the Park of Culture and Rest of Adygean capital. Animals are in very bad conditions. Foxes, goats, wild boars, ostriches, guinea fowls, peacocks, pigeons and others. Most likely, the zoo will soon be abolished, because in 2012, it was found it is an illegal zoo (without proper authorization), existing on the land of municipal park illegally (on the basis of illegal oral agreement with the director of the park). The prosecutors also deals with numerous violations of the hygienic and veterinary rules.

N/A

N/A

N/A

soukromé
private

N/A

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A

N/A

N/A N/A N/A
 
N/A            
 

všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 23.01. 2013 Poslední úprava 23.01. 2013  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 17. 12. 2017
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:17. 12. 2017
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.