!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Jižní federální okruh • Southern Federal District
Южный федеральный округ

 
Monastyr

Монастырь [Monastyr']


Centre for breeding and rehabilitation of Persian leopard of the Sochi National Park
Centre for breeding and reintroduction of Persian leopard in Sochi National Park • Centre for leopard restoration in the Caucasus
  Центр разведения и реабилитации переднеазиатского леопарда Сочинского национального парка [Tsentr razvedeniya i reabilitatsii peredneaziatskogo leoparda Sochinskogo natsional'nogo parka] • Центр по разведению и реинтродукции переднеазиатского леопарда в Сочинском национальном парке [Tsentr po razvedeniyu i reinjtroduktsii peredneaziatskogo leoparda v Sochinskom natsional'nom parke] • Центр восстановления леопарда на Кавказе [Tsentr vosstanovleniya leoparda na Kavkaze]
43°36'24"N, 39°59'50"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-RU-JU-0129C
     
 
s. Monastyr
Adlerskiy rayon
Krasnodarskiy kray, 354386
RUSSIA

Postal address:
Sochi National Park
Kurortnoy prospekt 74
Sochi, 354000
RUSSIA
 
Sochi NP:
+7 8622621842
 
N/A
 
Sochi NP:
forest_sochi☼mail.ru
 
www.leopard-kavkaz.ru
www.leopard.ru/...
www.wwf.ru/...
 
 
chovné centrum perských levhartů - jakási levhartí zoo v horách mezi Krásnou Poljanou a Soči, která slouží zejména jako chovná základna pro znovuvypuštění perských levhartů na Kavkaze. Centrum vzniklo v roce 2009 díky WWF Rusko a Institutu ekologických a evolučních problémů A. N. Severcova a financování 2 soukromými společnosti (Lyžařské středisko Roza Chutor a mobilní operátor Beeline) a později i Ministerstvem přírodních zdrojů a ekologie.Vedle zmíněných subjektů se projektů účastní také Moskevská zoo, NP Soči, Kavkazská rezervace, Centrum přírody Kavkazu a podporuje jej IUCN a EAZA.
První dva samci sem přijeli v roce 2009 z Turkménie, pak 2 samice z Íránu (2010) a v roce 2012 pár z Lisabonské zoo. První koťata se zde narodila v červenci 2013. Od té doby (do 2018) jich bylo již 19. První pár levhartů byl vypuštěn do přírody 2016.
Kromě několika různých výběhů levhartů jsou zde i výběhy kopytníků a voliéry ptáků (zřejmě jako kořist pro levharty)

breeding center of Persian leopards - a kind of leopard zoo in the mountains between Krasnaya Polyana and Sochi, which serves mainly as a breeding base for the re-intoduction of Persian leopards in the Caucasus. The center was founded in 2009 thanks to WWF Russia and Institute of Ecological and Evolutionary Problems named after A. N. Severtsov and funding by two private companies (Roza Chutor Ski Resort and Beeline Mobile Operator) and later also by the Ministry of Natural Resources and Ecology.
Beside the mentioned entities also NP Sochi, Caucasus Reserve, Cente of Caucasus Nature participe on the project and it is supported also by IUCN and EAZA.
The first two males arrived here in 2009 from Turkmenistan, then two females from Iran (2010) and in 2012 a couple from Lisbon Zoo. The first cubs were born here in July 2013. Since then (until 2018) there were already 19 of them. The first pair of leopards was released into the wild 2016.
In addition to several different leopard enclosures, there are also enclosures for ungulates and birds aviary (probably as a prey for leopards).

N/A

N/A

24. května 2007 - položení základního kamene; červen 2009 - únor 2010 - výstavba (oficiální datum zahájení činnosti je 2009)
24th May 2007 - laying the foundation stone; June 2009 - February 2010 - construction (official start date is 2009)

nezisková organizace
non-profit organization

11+ ha

N/A
 
1) История Центра

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
~2018
           
 

všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 02.06. 2019 Poslední úprava 02.06. 2019  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 29. 06. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:29. 06. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.