!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Jižní federální okruh • Southern Federal District
Южный федеральный округ

 
Nebug

Небуг [Nebug] 


Nebug Dolphinarium "Akva-Mir"
(=Aqua-World)
  Небугский дельфинарий «Аква-Мир» [Nebugskiy del'finariy "Akva-Mir"]
44°09'53"N, 38°59'57"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-RU-JU-0013A
     
 
Novorossiyskoe shosse 9B
Nebug
Tuapsinskiy rayon
Krasnodarskiy kray, 352831
RUSSIA
 
+7 8616798408
+7 8616798477
+7 9184144011
 
+7 8616798409
 
info☼aquadolphin.ru
akvamir.nebug☼yandex.ru
 
www.aquadolphin.ru  
 
otevřené delfinárium s kruhovým bazénem (samostatné, ale obsluhované Utrišským delfináriem) - 3 delfíni skákaví, 1 lachtan hřívnatý a 1 tuleň, dříve i 2 běluhy a 2 mroži.

open-air dolphinarium with circular pool (independent, but serviced by Utrish Dolphinarium) - 3 bottlenose dolphins, 1 South American sea lion and 1 seal, formerly also 2 belugas and 2 walruses.

plavání s delfíny, focení s delfíny a mroži; vedle je populární Akvapark "Delfin"
swimming with dolphins, photographing with dolphins and walruses; next is popular Aquapark "Delfin"

bufet
buffet

2003

soukromé
private

N/A

N/A
 
N/A

0 0 0 4 / 8 (2012)
3 / 5 (2017)
0 0 3 / 5
 
N/A            
 

všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 28.01. 2013 Poslední úprava 22.05. 2019  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.