!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Jižní federální okruh • Southern Federal District
Южный федеральный округ

 
Novorossiysk

Новороссийск [Novorossiyak]  ЦӀэмэз [C̣ămăz]   Novorossiisk Новоросійськ [Novorosiys'k]   ნოვოროსიისკი [Novorosiisk'i]  Novorossijsk


Novorossiysk Zooexhibition "Vodnyy Mir"
(= Water World)
Новороссийская зоовыставка «Водный мир» [Novorossiyskaya zoovystavkaa "Vodnyy mir"]
44°42'50"N, 37°46'38"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-RU-JU-0117B
     
 
ul. Engelsa 50 K2
Tsentralnyy rayon
Novorossiysk, 353900
RUSSIA
 
+7 9184163370
 
N/A
 
N/A
 
N/A  
 
malé veřejné akvárium, které je prakticky expoziční částí prodejny akvaristických potřeb - sladkovodní i mořské ryby, paryby, bezobratlí, želvy...

small public aquarium, which is practically the exhibition part of the aquarium supplies shop - freshwater and marine fish, cartilaginous fish, invertebrates, turtles...

prodej ryb a akvarijních ryb
sale of fish and aquarium supplies

N/A

N/A

soukromé
private

N/A

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 01.06. 2019 Poslední úprava 01.06. 2019  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 29. 06. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:29. 06. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.