!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Jižní federální okruh • Southern Federal District
Южный федеральный округ

 
Novoshakhtinsk

Новошахтинск [Novoshakhtinsk]  Новошахтинськ [Novoshakhtyns'k]   Novošachtinsk

dříve  • formerly Mikhaylo-Leontevskoye (Михайло-Леонтьевское)


Novoshakhtinsk Zoo
Novoshakhtinsk Menagerie
Новошахтинский зоопарк [Novoshakhtinskiy zoopark] • Новошахтинский зверинец [N. zverinets]
47°46'36"N, 39°55'35"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-RU-JU-0051A
     
 
ul Kharkovskaya
Novoshakhtinsk
Rostovskaya oblast
RUSSIA
 
N/A
 
N/A
 
N/A
 
N/A  
 
malá soukromá zoo - okolo 40 druhů zvířat - rysi, medvědi, lišky, polární lišky, jezevci, mývali, makaci, jeleni, velbloudi, prasata, králíci, pštrosi, sovy, orli, tetřevi, bažanti, labutě, husy, kachny, pelikáni, pávi, slepice, hadi...

small private zoo - around 40 species of animals - lynxes, bears, foxes, arctic foxes, badgers, racoons, macaques, deer, camels, pigs, rabbits, ostriches, owls, eagles, grouses, pheasants, swans, geese, ducks, pelicans, hen, snakes...

N/A

N/A

někdy před rokem 2004
sometimes before 2004

soukromé (Nikolaj Dmitrijevič Gres)
private (Nikolay Dmitriyevich Gres)

N/A

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A

~40 / ?
(2011)

N/A N/A N/A
 
N/A            
 

všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 25.01. 2013 Poslední úprava 25.01. 2013  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 17. 12. 2017
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:17. 12. 2017
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.