!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Jižní federální okruh • Southern Federal District
Южный федеральный округ

 
Olginka

Ольгинка [Ol'ginka]  Ольгінка [Ol'ginka]

dříve • previously: Ol'ginskaya (Ольгинская)


Olginka Oceanarium "Orbita"
(= Orbit)
Ольгинский океанариум «Орбита» [Ol'ginskiy okeanarium "Orbita"]
44°11'48"N, 38°52'59"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-RU-JU-0077A
     
 
Olginka
Tuapsinskiy rayon
Krasnodarskiy kray, 352840
RUSSIA
 
+7 9186001133
 
N/A
 
Health complex:
bronir☼ok-orbita.ru
 
www.ok-orbita.ru/...    
 
nové malé mořské akvárium Ozdravného komplexu "Orbita" - mořské ryby (žraloci, rejnoci, murény, odranci, ostnatci...) a bezobratlí (ježovky, hvězdice, koráli...)

new small marine aquarium of Health complex "Orbita" - Marine fish (shark, rays, morays, stonefish, weevers...) and invertebrates (sea urchins, starfish, corals...)

N/A

N/A

10. června 2010
10th June 2010

soukromé - Ozdravný komplex "Orbita" (Оздоровительный комплекс «Орбита»)
private - Health complex "Orbita" (Оздоровительный комплекс «Орбита»)

N/A

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 30.01. 2013 Poslední úprava 30.01. 2013  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.