!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Jižní federální okruh • Southern Federal District
Южный федеральный округ

 
Peresyp

Пересыпь [Peresyp']


Mini-oceanarium "Poseydon"
(= Poseidonl)
  Мини-океанариум «Посейдон»   [Mini-okeanarium "Poseydon"]
45°20'07"N, 37°11'52"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-RU-JU-0124A
     
 
p. Peresyp
Temryukskiy rayon
Krasnodarskiy kray, 353522
RUSSIA
 
N/A
 
N/A
 
N/A
 
na turistických stránkách koresu Tamaň • on tourist site of Taman region: www.tamagne.ru/...  
 
maličké akvárium v zábavním komplexu "Pláž Posejdon" - sladkovodní i mořské ryby a vodní želvy. Venku je bazének s místními sladkovodními rybami a o něco dál několik voliér s okrasnými ptáky

tiny aquarium in amusement complex "Poseidon beach" - freshwater and also marine fish and aquatic turtles. Outside there is small pool with local freshwater fish and several aviaries with ornamental birds a little further

v komplexu je mj. i tzv.zookoutek (několik voliér s okrasnými ptáky), dětské hřiště
in the complex there is among others also so-called zoo-corner (several aviaries with ornamental birds), children's playground

kavárna
café

N/A

soukromé
private

N/A

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 01.06. 2019 Poslední úprava 01.06. 2019  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 29. 06. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:29. 06. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.