!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Jižní federální okruh • Southern Federal District
Южный федеральный округ

 
Pyatigorskaya

Пятигорская [Pyatigorskaya]  Pjatigorskaja

dříve • formerly: Pyatigorskoe (Пятигорское)


Contact Zoo "Mir exotiki" in Pyatigorskaya
(= World of exotic)
Контактный зоопарк «Мир экзотики» в Пятигорской [Kontaktnyy zoopark "Mir exotiki" v Pyatigorskoy]
44°36'07"N, 39°01'19"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-RU-JU-0085B
     
 
povrot na pos. Mirnyy 2
st. Pyatigorskaya
Goryachiy Klyuch
Krasnodarskiy kray
RUSSIA
 
+7 9181546588
+7 9184668331
+7 9882448254
 
N/A
 
gor_kl☼mail. ru
 
N/A  
 
pštrosí farma a agroturistický komplex s malou zoo - velbloudi, lamy guanako, ovce jákobovi, kamerunské kozy, osli, poníci, pštrosi, emu, okrasní ptáci, labutě a další vodní ptáci, drůbež...

ostrich farm and agro-tourist complex with small zoo - camels, guanacos, Jacob sheep, Cameroon pygmy goats, donkeys, ponies, ostriches, emus, ornamental birds, swans and other waterfowl, fowl...

obchod se suvenýry, jízda na koních a ponících
souvenir shop, horse and pony riding

N/A

N/A

soukromé
private

6 ha (celý agroturistický komplex)
6 ha (the whole agro-tourist complex)

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 31.01. 2013 Poslední úprava 22.05. 2019  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.