!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Jižní federální okruh • Southern Federal District
Южный федеральный округ

 
Pyatigorskaya

Пятигорская [Pyatigorskaya]  Pjatigorskaja

dříve • formerly: Pyatigorskoe (Пятигорское)


Zoo "Okhotnichiy khutor" in Pyatigorskaya
(= Hunting single-homestead)
Зоопарк «Охотничий хутор» в Пятигорской [Zoopark "Ochotnichiy khutor" v Pyatigorskoy]
44°36'28"N, 39°01'47"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-RU-JU-0084B
     
 
st. Pyatigorskaya
Goryachiy Klyuch
Krasnodarskiy kray
RUSSIA
 
+7 8615953409
+7 9184456026
+7 9184815630
+7 9183701004
 
N/A
 
N/A
 
www.ohothutor.com  
 
malá zoo Hostinského a loveckého komplexu "Ochotničij chutor" - medvědi, vlci, šakali, lišky, divoké kočky, jezevci, kuny, lasičky, norci, mývali, mývalovci, jeleni, srnci, kozy, divočáci, osli, veverky. nutrie, králíci, zajíci, plši, krtci (?!), sluky, křepelky, perličky, slepice, husy, divocí holubi a hrdličky...

small zoo of Hotel and hunting complex "Okhotnichiy khutor" - bears, wolves, jackals, foxes, wild cats, badgers, mertens, weasels, minks, racoons, racoon dogs, deer, roe deer, goats, wild boars, donkeys, squirrels, nutrias, rabbits, hares, dormice, moles (?!), woodcocks, quails, guinea fowls, hen, geese, wild pigeons and doves...

rybaření, sportovní lov, ubytování
fishing, sport hunting, accommodation

kavárna
cafeteria

N/A (1993 - komplex)
N/A (1993 - the complex)

soukromé
private

N/A

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 31.01. 2013 Poslední úprava 22.05. 2019  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.