!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Jižní federální okruh • Southern Federal District
Южный федеральный округ

 
Pyatigorskaya

Пятигорская [Pyatigorskaya]  Pjatigorskaja

dříve • formerly: Pyatigorskoe (Пятигорское)


Zoo "Okhotnichiy khutor" in Pyatigorskaya
(= Hunting single-homestead)
Зоопарк «Охотничий хутор» в Пятигорской [Zoopark "Ochotnichiy khutor" v Pyatigorskoy]
44°36'28"N, 39°01'47"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-RU-JU-0084B
     
 
st. Pyatigorskaya
Goryachiy Klyuch
Krasnodarskiy kray
RUSSIA
 
+7 8615953409
+7 9184456026
+7 9184815630
+7 9183701004
 
N/A
 
N/A
 
www.hutor.top-atlas.ru  
 
malá zoo Hostinského komplexu "Ochotničij chutor" - vlci, lišky, jezevci, mývali, mývalovci, jeleni, srnci, kozy, divočáci, osli, nutrie, králíci, perličky, slepice, husy...

small zoo of Hotel complex "Okhotnichiy khutor" - wolves, foxes, badgers, racoons, racoon dogs, deer, roe deer, goats, wild boars, donkeys, nutrias, rabbits, guinea fowls, hen, geese...

ubytování
accommodation

kavárna
cafeteria

N/A

soukromé
private

N/A

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 31.01. 2013 Poslední úprava 31.01. 2013  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 17. 12. 2017
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:17. 12. 2017
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.