!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Jižní federální okruh • Southern Federal District
Южный федеральный округ

 
Rostov-na-Donu

Ростов-на-Дону [Rostov-na-Donu]  Тындагы Ростов / Tındagı Rostov    Дон ӱмбалне Ростов [Don ümbalne Rostov]   Дондагъы Ростов [Dondag"ı Rostov]  Ростов-Донылд [Rostov Donyld]  Ростов-Тан-çинчи [Rostov-Tan-şinchi]  Донладор Ростов [Donlador Rostov]  Донвыв Ростов [Donvyv Rostov] Rostov Donal   Rostov-on-Don  Rostov na Donu


Rostov-na-Donu Zoo
Rostov-on-Don Zoo • Rostov Zoo
Ростовский-на-Дону зоопарк [Rostovskiy-na-Donu zoopark] • Ростовский зоопарк
předešlé názvy  •  former names
1923 (?) - 1927
(ENG) Living Corner named after Alfred Brehm
(RUS) Живой уголок имени Альфреда Брема [Zhivoy ugolok imeni Al'freda Brema]

1927 - 1934
(ENG) Rostov-na-Donu Zoological Gardens (Zoosad *)
(RUS) Ростовский-на-Дону зоологический сад (зоосад) [Rostovskiy-na-Donu zoologicheskiy sad (zoosad)]

* ačkoli se zoopark (зоопарк) i zoosad (зоосад) překládá jako zoo, zoosad se obvykle používá pro menší a méně významná zařízení - řekněme něco mezi mini-zoo (zookoutkem) a zoo
* although both zoopark (зоопарк) and zoosad (зоосад) are translated as a zoo, the zoosad is usually used for smaller and less important facilities - let's say something between mini-zoo (zoo-corner) and a zoo
47°14'51"N, 39°40'25"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-RU-JU-0001A
     
 
ul. Zoologicheskaya 3
Rostov-na-Donu, 344039
RUSSIA
 
+7 8632325918
+7 8632328291
 
+7 8632328291
 
zoo.rostov☼mail.ru
evtushenko2004☼list.ru
 
www.zoopark-rostov.ru
 
původně malý Živý koutek Alfréda Brehma (asi od 1923) na Sovtrudškole (Sovětská paracovní škola) č. 3 - nejdříve v jedné třídě, pak i v dalších a nakonec na celém školním pozemku. Po několika letech byla kolekce zvířat Živého koutku tak velká, že ji už škola nemohla udržet z vlastních prostředků. V roce 1927 se tedy stala součástí městského rozpočtu a Živý koutek byl přejmenován na zoo (zoosad). Později dostal i svůj nový pozemek - 23 ha bývalých chat za městem. Zvířata se začala stěhovat v roce 1929. Již v roce 1930 zde byly lvi, levharti, pumy, rysi, medvědi, lachtani, opice, slon, papoušci, emu... 1934 byl "zoosad" přejmenován na "zoopark" (viz. poznámka v titulu). Velmi dynamický rozvoj zastavila až válka. Dnes patří k největším a nejvýznamnějším zoo Ruska. V posledních letech byl otevřen nový sloninec a medvědinec "Polární stanice". Okolo 400 druhů zvířat - včetně například velkých i malých koček, medvědů, vlků, hyen, lidoopů, opic, slonů, hrochů, nosorožců, tapírů, žiraf, antilop, zeber, divokých ovcí a koz, velkých turů, klokanů, pštrosů, dravců, sov, papoušků, jeřábů, plameňáků a dalšího vodního ptactva, krokodýlů, hadů, akvárium atd.

Originally small Living corner named after Alfred Brehm (since about 1923) of Sovtrudshkola (Soviet labour school) no.3 - in beginning in one classroom, then also in the other, and finally in the whole school grounds. After several years, the animal collection of the Living corner was so large that the school can not longer maintain it on their own resources. So in 1927, it became a part of the city budget and the Living corner was renamed to Zoo (zoosad). Later it got also new own land - 23 ha of former cottages outside the city. Animals began to be relocated in 1929. Already in 1930, there were lions, leopards, cougars, lynxes, bears, sea lions, monkeys, elephant, parrots, emus... 1934, the "zoosad" was renamed to "zoopark" (see note in the title). Very dynamic development was stopped only by the war. Today, it ranks among the largest and most important zoos Russia. In recent years, a new elephants house and bear enclosure "Polar Station" were opened. Around 400 species of animals - including for example big and small cats, bears, wolves, hyenas, great apes, monkeys, elephants, hippos, rhinos, tapirs, giraffes, antelopes, zebras, wild sheep and goats, large bovines, kangaroos, ostriches, raptors, owls, parrots, cranes, flamingos and other water birds, crocodiles, snakes, aquarium etc.

dětská zoo, dětské atrakce, dětské hřiště, socha diplodoka, muzeum zoo
children's zoo, children's attractions, children's playground, statue of diplodocus, museum of the zoo

kavárna, kiosky
caffeteria, kiosks

1923 (?) - Živý koutek Alfréda Brehma v Sovtrudškole (Sovětská pracovní škola) č.3 S.M. Buďonného (dnes škola č. 43 V. Něvského); 26. června 1927 (oficiální datum založení) - přejmenování na "zoosad" a přechod pod město; podzim 1929 - stěhování; 1934 - přejmenování na "zoopark"

1923 (?) - Living Corner named after Alfred Brehm in Sovtudshkola (Soviet labour school) no. 3 named after S.M. Budyonnyy (today school no. 43 named after V. Nevskiy); 26th June 1927 (official date of foundation) - renaming to "zoosad" and transformation under municipality; autumn 1929 - relocation; 1934 - renaming to "zoopark"

městská
municipal

98,6 ha (z toho 58,4 ha expozice)
98,6 ha (58,4 ha of that is under exposition)

 
1) История зоопарка
2) О зоопарке

4 / ? 106 / 1508 4 / 12 407 / 3682+
(2012)
33 / 90 142 / 1388 118 / 684
 

~2018

~2011
2007
2002
~2001
1991
1967


všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos

 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Andrei_Kotkin, 30.08. 2007
Image 1 of 57
Andrei_Kotkin, 30.08. 2007
Andrei_Kotkin, 30.08. 2007
Andrei_Kotkin, 30.08. 2007
Image 2 of 57
Andrei_Kotkin, 30.08. 2007
Andrei_Kotkin, 30.08. 2007
Andrei_Kotkin, 30.08. 2007
Image 3 of 57
Andrei_Kotkin, 30.08. 2007
Andrei_Kotkin, 30.08. 2007
Andrei_Kotkin, 30.08. 2007
Image 4 of 57
Andrei_Kotkin, 30.08. 2007
Andrei_Kotkin, 30.08. 2007
Andrei_Kotkin, 30.08. 2007
Image 5 of 57
Andrei_Kotkin, 30.08. 2007
Andrei_Kotkin, 30.08. 2007
Andrei_Kotkin, 30.08. 2007
Image 6 of 57
Andrei_Kotkin, 30.08. 2007
Andrei_Kotkin, 30.08. 2007
Andrei_Kotkin, 30.08. 2007
Image 7 of 57
Andrei_Kotkin, 30.08. 2007
Andrei_Kotkin, 30.08. 2007
Andrei_Kotkin, 30.08. 2007
Image 8 of 57
Andrei_Kotkin, 30.08. 2007
Andrei_Kotkin, 30.08. 2007
Andrei_Kotkin, 30.08. 2007
Image 9 of 57
Andrei_Kotkin, 30.08. 2007
Andrei_Kotkin, 30.08. 2007
Andrei_Kotkin, 30.08. 2007
Image 10 of 57
Andrei_Kotkin, 30.08. 2007
Andrei_Kotkin, 30.08. 2007
Andrei_Kotkin, 30.08. 2007
Image 11 of 57
Andrei_Kotkin, 30.08. 2007
Andrei_Kotkin, 30.08. 2007
Andrei_Kotkin, 30.08. 2007
Image 12 of 57
Andrei_Kotkin, 30.08. 2007
Andrei_Kotkin, 30.08. 2007
Andrei_Kotkin, 30.08. 2007
Image 13 of 57
Andrei_Kotkin, 30.08. 2007
Andrei_Kotkin, 30.08. 2007
Andrei_Kotkin, 30.08. 2007
Image 14 of 57
Andrei_Kotkin, 30.08. 2007
Andrei_Kotkin, 30.08. 2007
Andrei_Kotkin, 30.08. 2007
Image 15 of 57
Andrei_Kotkin, 30.08. 2007
Andrei_Kotkin, 30.08. 2007
Andrei_Kotkin, 30.08. 2007
Image 16 of 57
Andrei_Kotkin, 30.08. 2007
Andrei_Kotkin, 30.08. 2007
Andrei_Kotkin, 30.08. 2007
Image 17 of 57
Andrei_Kotkin, 30.08. 2007
Andrei_Kotkin, 30.08. 2007
Andrei_Kotkin, 30.08. 2007
Image 18 of 57
Andrei_Kotkin, 30.08. 2007
Andrei_Kotkin, 30.08. 2007
Andrei_Kotkin, 30.08. 2007
Image 19 of 57
Andrei_Kotkin, 30.08. 2007
Andrei_Kotkin, 30.08. 2007
Andrei_Kotkin, 30.08. 2007
Image 20 of 57
Andrei_Kotkin, 30.08. 2007
Andrei_Kotkin, 30.08. 2007
Andrei_Kotkin, 30.08. 2007
Image 21 of 57
Andrei_Kotkin, 30.08. 2007
Andrei_Kotkin, 30.08. 2007
Andrei_Kotkin, 30.08. 2007
Image 22 of 57
Andrei_Kotkin, 30.08. 2007
Andrei_Kotkin, 30.08. 2007
Andrei_Kotkin, 30.08. 2007
Image 23 of 57
Andrei_Kotkin, 30.08. 2007
Andrei_Kotkin, 30.08. 2007
Andrei_Kotkin, 30.08. 2007
Image 24 of 57
Andrei_Kotkin, 30.08. 2007
Andrei_Kotkin, 30.08. 2007
Andrei_Kotkin, 30.08. 2007
Image 25 of 57
Andrei_Kotkin, 30.08. 2007
Andrei_Kotkin, 30.08. 2007
Andrei_Kotkin, 30.08. 2007
Image 26 of 57
Andrei_Kotkin, 30.08. 2007
Andrei_Kotkin, 30.08. 2007
Andrei_Kotkin, 30.08. 2007
Image 27 of 57
Andrei_Kotkin, 30.08. 2007
Andrei_Kotkin, 30.08. 2007
Andrei_Kotkin, 30.08. 2007
Image 28 of 57
Andrei_Kotkin, 30.08. 2007
Andrei_Kotkin, 30.08. 2007
Andrei_Kotkin, 30.08. 2007
Image 29 of 57
Andrei_Kotkin, 30.08. 2007
Andrei_Kotkin, 30.08. 2007
Andrei_Kotkin, 30.08. 2007
Image 30 of 57
Andrei_Kotkin, 30.08. 2007
Andrei_Kotkin, 30.08. 2007
Andrei_Kotkin, 30.08. 2007
Image 31 of 57
Andrei_Kotkin, 30.08. 2007
Andrei_Kotkin, 30.08. 2007
Andrei_Kotkin, 30.08. 2007
Image 32 of 57
Andrei_Kotkin, 30.08. 2007
Andrei_Kotkin, 30.08. 2007
Andrei_Kotkin, 30.08. 2007
Image 33 of 57
Andrei_Kotkin, 30.08. 2007
Andrei_Kotkin, 30.08. 2007
Andrei_Kotkin, 30.08. 2007
Image 34 of 57
Andrei_Kotkin, 30.08. 2007
Andrei_Kotkin, 30.08. 2007
Andrei_Kotkin, 30.08. 2007
Image 35 of 57
Andrei_Kotkin, 30.08. 2007
Andrei_Kotkin, 30.08. 2007
Andrei_Kotkin, 30.08. 2007
Image 36 of 57
Andrei_Kotkin, 30.08. 2007
Andrei_Kotkin, 30.08. 2007
Andrei_Kotkin, 30.08. 2007
Image 37 of 57
Andrei_Kotkin, 30.08. 2007
Andrei_Kotkin, 30.08. 2007
Andrei_Kotkin, 31.08. 2007
Image 38 of 57
Andrei_Kotkin, 31.08. 2007
Andrei_Kotkin, 31.08. 2007
Andrei_Kotkin, 31.08. 2007
Image 39 of 57
Andrei_Kotkin, 31.08. 2007
Andrei_Kotkin, 31.08. 2007
Andrei_Kotkin, 31.08. 2007
Image 40 of 57
Andrei_Kotkin, 31.08. 2007
Andrei_Kotkin, 31.08. 2007
Andrei_Kotkin, 31.08. 2007
Image 41 of 57
Andrei_Kotkin, 31.08. 2007
Andrei_Kotkin, 31.08. 2007
Andrei_Kotkin, 31.08. 2007
Image 42 of 57
Andrei_Kotkin, 31.08. 2007
Andrei_Kotkin, 31.08. 2007
Andrei_Kotkin, 31.08. 2007
Image 43 of 57
Andrei_Kotkin, 31.08. 2007
Andrei_Kotkin, 31.08. 2007
Andrei_Kotkin, 31.08. 2007
Image 44 of 57
Andrei_Kotkin, 31.08. 2007
Andrei_Kotkin, 31.08. 2007
Andrei_Kotkin, 31.08. 2007
Image 45 of 57
Andrei_Kotkin, 31.08. 2007
Andrei_Kotkin, 31.08. 2007
Andrei_Kotkin, 31.08. 2007
Image 46 of 57
Andrei_Kotkin, 31.08. 2007
Andrei_Kotkin, 31.08. 2007
Andrei_Kotkin, 31.08. 2007
Image 47 of 57
Andrei_Kotkin, 31.08. 2007
Andrei_Kotkin, 31.08. 2007
Andrei_Kotkin, 31.08. 2007
Image 48 of 57
Andrei_Kotkin, 31.08. 2007
Andrei_Kotkin, 31.08. 2007
Andrei_Kotkin, 31.08. 2007
Image 49 of 57
Andrei_Kotkin, 31.08. 2007
Andrei_Kotkin, 31.08. 2007
Andrei_Kotkin, 31.08. 2007
Image 50 of 57
Andrei_Kotkin, 31.08. 2007
Andrei_Kotkin, 31.08. 2007
Andrei_Kotkin, 31.08. 2007
Image 51 of 57
Andrei_Kotkin, 31.08. 2007
Andrei_Kotkin, 31.08. 2007
Andrei_Kotkin, 31.08. 2007
Image 52 of 57
Andrei_Kotkin, 31.08. 2007
Andrei_Kotkin, 31.08. 2007
Andrei_Kotkin, 31.08. 2007
Image 53 of 57
Andrei_Kotkin, 31.08. 2007
Andrei_Kotkin, 31.08. 2007
Andrei_Kotkin, 31.08. 2007
Image 54 of 57
Andrei_Kotkin, 31.08. 2007
Andrei_Kotkin, 31.08. 2007
Andrei_Kotkin, 31.08. 2007
Image 55 of 57
Andrei_Kotkin, 31.08. 2007
Andrei_Kotkin, 31.08. 2007
Andrei_Kotkin, 31.08. 2007
Image 56 of 57
Andrei_Kotkin, 31.08. 2007
Andrei_Kotkin, 31.08. 2007
Andrei_Kotkin, 31.08. 2007
Image 57 of 57
Andrei_Kotkin, 31.08. 2007
Andrei_Kotkin, 31.08. 2007

  Stránka vytvořena 15.01. 2013 Poslední úprava 16.05. 2014  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.