!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Jižní federální okruh • Southern Federal District
Южный федеральный округ

 
Roza Khutor

Roza Chutor

často se uvádí také • often is mentioned also: Krasnaya Polyana (Красная Поляна) nebo • or Esto-Sadok (Эсто-Садок)


Zoopodvorye "Lapki"
(= Zoohomestead "paws")
Зооподворье «Лапки» [Zoopodvor'ye "Lapki"]
43°39'51"N, 40°19'21"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-RU-JU-0106B
     
 
ul. Medoveya
Gornaya Olympiyskaya derevnya
Roza Khutor
Krasnaya Polyana, 354392
RUSSIA
 
+7 9384714925
 
N/A
 
N/A
 
N/A  
 
malá soukromá, více méně, kontaktní zoo v Horní olympijské vesnici v Roza Chutoru - mývali, (bílí) mývalovci, surikaty, kříženci koz a kozorožců, dikobrazi, veverky, okrasní králíci, zlatí karasi...

small private, more or less, contact zoo in Upper Olympic village in Roza Khutor - raccons, (white) raccoon dogs, meercats, hybrids of goats and ibexes, porcupines, squirrels, ornamental rabbits, gold fish

N/A

nápojový automat
drinks dispenser

4. srpna 2018
4th August 2018

soukromé
private

N/A

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 29.05. 2019 Poslední úprava 29.05. 2019  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 29. 06. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:29. 06. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.