!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Jižní federální okruh • Southern Federal District
Южный федеральный округ

 
Sochi

Сочи [Sochi]  Щачэ [Shchacha]  Сочі [Sochi]  Шәача [Sh°cha სოჭი [Sochi]  Սոչի [Soch'i]  Soçi  Soči 

původně 4 velká samostatná města (+ několik menších) • originally 4 large independent cities (+ several smaller): Sochi (Сочи); Adler (Адлер); Khosta (Хоста); Lazarevskoe (Лазаревскоyе)

poznámka  •  the note

dnešní Soči je nejdelší město Evropy (147 km) - proto přesnější lokace:
Městský okres (dříve samostatné město): Adler (Адлер); mikrorajon (sídliště): Kurortnyj Gorodok (Курортный Городок)

today's Sochi is longest city in Euprope (147 km) - therefore more exact location:
City District (previously independent city): Adler (Адлер); microrayons (microdistricts): Kurortnyy Gorodok (Курортный Городок)


Sochi Dolphinarium "Akvatoriya"
Сочинский дельфинарий «Акватория» [Sochinskiy del'finariy "Akvatoriya"]
předešlé názvy  •  former names
1998 - 2010
(ENG) Sochi (Adler) Dolphinarium
(RUS) Сочинский (Адлерский) дельфинарий [Sochinskiy (Adlerskiy) Del'finariy]
43°28'06"N, 39°53'44"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-RU-JU-0025A
     
 
ul. Lenina 219/2
Kurortnyy gorodok
Adlerskiy rayon
Sochi, 354367
RUSSIA
 
+7 8622463303
+7 8622463302
 
N/A
 
sochi☼delfinary.com
 
www.sochi.delfinary.com
www.nafanya-sochi.ru
 
 
větší a starší z mnoha ruských delfinárií - původně pobočka Utrišského delfinária, od 2010 součást sítě delfinárií Akvatorija. Hlavní bazén pro představení má asi 20 m průměr a 6 m hloubku. 5 delfínů skákavých (jedno mládě narozené zde v 2011), 6 běluh (4 pro nové delfinárium v Novosibirsku), 2 lachtani medvědí, 2 lachtani ušatí, 2 lachtani hřívnatí, 17 mrožů (2 skupiny mrožat 7 +10 ks odchycených na Čukotce - i pro další delfinária). Nejpopulárnější (dokonce mezinárodně) je albín lachtana medvědího pojmenovaný Nafanja - nalezenec z Tuleního ostrova. Je tak populární, že má i vlastní internetové stránky. O něco méně populární je nalezený sirotek tuleně pacifického - Busja.

larger and older of many Russian dolphinariums - originally a brancj of Utrish Dolphinarium, since 2010 part of Akvatoriya dolphinariums network. Main pool for show is about 20 m in diameter and 6 m deep. 5 bopttlenose dolphins (1 young born here 2011), 6 belugas (4 for new Novosibirsk dolphinarium), 2 northern fur seals, 2 Steller sea lions, 2 South-American sea lions, 17 walruses (2 groups of cubs 7 + 10 specimens captured in Chukotka - also for other dolphinariums). Most popular (even internationally) is an albino of northern fur seal named Nafanya - foundling from Tyuleniy (Seal) island. She is so popular that it even has her own website. Slightly less popular is found orphaned spotted seal - Busya.

plavání s delfíny a běluhami, blízko je terárium a Sochi Discovery World Aquarium
swimming with dolphins and belugas, near is Terrarium and Discovery World Aquarium

N/A

30. prosince 1998
30th December 1998

1998 - 2010 Utrišské delfinárium s.r.o. (ООО «Утришский дельфинарий»); od 2000 - White Sphere company (?)
1998 - 2010 Utrish Dolphinarium LLC (ООО «Утришский дельфинарий»); since 2010 - White Sphere company (?)

N/A (1050 sedadel)
N/A (1050 seats)

N/A
 
N/A

0 0 0 7 / 36
(2012)
0 0 7 / 36
 
N/A            
 

všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 19.01. 2013 Poslední úprava 19.01. 2013  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.