!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Jižní federální okruh • Southern Federal District
Южный федеральный округ

 
Sochi

Сочи [Sochi]  Щачэ [Shchacha]  Сочі [Sochi]  Шәача [Sh°cha სოჭი [Sochi]  Սոչի [Soch'i]  Soçi  Soči 

původně 4 velká samostatná města (+ několik menších) • originally 4 large independent cities (+ several smaller): Sochi (Сочи); Adler (Адлер); Khosta (Хоста); Lazarevskoe (Лазаревскоyе)

poznámka  •  the note

dnešní Soči je nejdelší město Evropy (147 km) - proto přesnější lokace:
Městský okres: Centrální (Центральный район) - tedy původní město Soči; mikrorajon (sídliště): Centrální (Центральный)

today's Sochi is longest city in Euprope (147 km) - therefore more exact location:
City District: Central (Центральный район) - what means original city of Sochi; microrayon (microdistrict): Central (Центральный)


Sochi Aquarium - Terrarium
Сочинский аквариум-террариум [Sochinskiy akvarium-terrarium]
43°35'35"N, 39°43'18"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-RU-JU-0028A
     
 
ul. Konstitutsii 26
Tsentralnyy rayon
Sochi
RUSSIA
 
+7 8622383060
+7 8622920250
 
N/A
 
N/A
 
N/A  
 
menší akvárium a terárium v centru Soči. V roce 2007 rekonstruováno. Okolo 200 druhů ryb, hadů, ještěrek, želv, krokodýlů...

smaller aquarium-terrarium in city centre of Sochi. It was renovated in 2007. Around 200 species of fish, snakes, lizards, tortoises, crocodiles...

Akvárium-terárium má pobočku v Sočském Denráriu
the Aquarium-Terrarium has a branch in Sochi Dendrarium

N/A

9. září 1989
9th September 1989

soukromé (Aleksandr Kornilov)
private (Aleksandr Kornilov)

340 m2

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 19.01. 2013 Poslední úprava 19.01. 2013  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.