!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Jižní federální okruh • Southern Federal District
Южный федеральный округ

 
Sochi

Сочи [Sochi]  Щачэ [Shchacha]  Сочі [Sochi]  Шәача [Sh°cha სოჭი [Sochi]  Սոչի [Soch'i]  Soçi  Soči 

původní město Soči  - po spojení s dalšími městy a obcemi neoficiálně zvlané Большой Сочи / Bolšoj Soči / Velké Soči) • original city of Sochi -  unofficially called Большой Сочи / Bolshoy Sochi / Greater Sochi after the unification with other cities and villages


Sochi Aquarium - Terrarium
Сочинский аквариум-террариум [Sochinskiy akvarium-terrarium]
43°35'35"N, 39°43'18"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-RU-JU-0028A
     
 
ul. Konstitutsii 26
Tsentralnyy rayon
Sochi
RUSSIA
 
+7 8622383060
+7 8622920250
 
N/A
 
N/A
 
N/A  
 
menší akvárium a terárium v centru Soči. Od 2002 i expozice Dům ptáků s asi 60 druhy ptáků. V roce 2007 rekonstruováno. Okolo 200 druhů ryb, hadů, ještěrek, želv, krokodýlů...

smaller aquarium-terrarium in city centre of Sochi. Since 2002 also House of Birds exhibition with about 60 bird species. It was renovated in 2007. Around 200 species of fish, snakes, lizards, tortoises, crocodiles...

Akvárium-terárium má pobočku v Sočském Dendráriu
the Aquarium-Terrarium has a branch in Sochi Dendrarium

N/A

9. září 1989
9th September 1989

soukromé (Aleksandr Kornilov)
private (Aleksandr Kornilov)

640 m2 (340 m2 Akvárium-terárium • Aquarium- Terrarium + 300 m2 Dům ptáků • House of Birds)

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 19.01. 2013 Poslední úprava 22.05. 2019  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.