!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Jižní federální okruh • Southern Federal District
Южный федеральный округ

 
Sochi

Сочи [Sochi]  Щачэ [Shchacha]  Сочі [Sochi]  Шәача [Sh°cha სოჭი [Sochi]  Սոչի [Soch'i]  Soçi  Soči 

původně 4 velká samostatná města (+ několik menších) • originally 4 large independent cities (+ several smaller): Sochi (Сочи); Adler (Адлер); Khosta (Хоста); Lazarevskoe (Лазаревское)

poznámka  •  the note

dnešní Soči je nejdelší město Evropy (147 km) - proto přesnější lokace:
Městský okres (dříve samostatné město): Lazarevskoje (Лазаревское); mikrorajon (sídliště): Lazarevskoje - tedy původní město

today's Sochi is longest city in Euprope (147 km) - therefore more exact location:
City District (previously independent city): Lazarevskoye (Лазаревское); microrayon (microdistrict): Lazarevskoye - so the original city


Butterfly's Home in Lazarevskoe
Butterfly's Home at "Morskaya zvyozda" (=Starfish)
Бабочкин дом в Лазаревском [Babochkin dom v Lazarevskom] • Бабочкин дом у «Морской звёзды» [B. d. u "Morskoy zvyozdy"]
43°55'10"N, 39°19'08"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-RU-JU-0038A
     
 
ul. Pobedy
Lazarevskoye
Sochi
RUSSIA
 
N/A
 
N/A
 
N/A
 
N/A  
 
malý motýlí dům s tropickými motýly jihovýchodní Asie, Afriky a Jižní Ameriky

small butterfly house with tropical butterflies of South Eastern Asia, Africa and South America

mnoho atrakcí v zábavním complexu "Morskaja zvjozda"  - včetně akvaparku, delfinária, oceanária, tučňákária a expozice Tropická Amazonka (oceanárium, exotárium a tučňákárium)
many attraction in "Morskaya zvyozda" leisure complex - incl. aquaprak, dolphinarium, oceanarium, penguinarium and exhibition Tropical Amazon river (oceanarium, eyotarium and penguinarium)

kavárny a resataurace v zábavním komplexu
cafeterias and restaurants in the leisure complex

N/A

soukromé (?)
private (?)

N/A

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 21.01. 2013 Poslední úprava 21.01. 2013  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.