!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Jižní federální okruh • Southern Federal District
Южный федеральный округ

 
Sochi

Сочи [Sochi]  Щачэ [Shchacha]  Сочі [Sochi]  Шәача [Sh°cha სოჭი [Sochi]  Սոչի [Soch'i]  Soçi  Soči 

původní město Soči  - po spojení s dalšími městy a obcemi neoficiálně zvlané Большой Сочи / Bolšoj Soči / Velké Soči) • original city of Sochi -  unofficially called Большой Сочи / Bolshoy Sochi / Greater Sochi after the unification with other cities and villages


Great Sochi Dolphinarium "Rivyera"
(=Riviera)
Большой Сочинский дельфинарий «Ривьера» [Bol'shoy Sochinskiy del'finariy "Riv'yera"]
43°35'25"N, 39°42'55"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-RU-JU-0034A
     
 
Park Rivyera
ul. Yegorova 1
Tsentralnyy rayon
Sochi
RUSSIA
 
+7 8007700723
 
N/A
 
rivera2014☼bk.ru
 
www.delfin-riviera.ru
 
nové velké delfinárium v parku Riviera bylo otevřeno v roce 2012, ale už předtím zde bylo "staré" delfinárium (budova stále existuje). O starém delfináriu nejsou k dispozici prakticky žádné informace. Nové je údajně největším delfináriem východní Evropy - má hlavní bazén s plochou 285 m2 (35 m delší strana oválu, 15 m kratší) a hloubkou 6,8 m, 2 další bazény pro delfíny, 3 menší bazény pro ploutvonožce a jeden kontaktní, hlediště má 1228 sedadel...
7 delfínů skákavých, 2 běluhy, 1 lachtan hřívnatý (dříve i 2 lachtani jihoameričtí) a mroži. Součástí delfinária je i pingvinárium (tučňáci Humboldtovi, tuleni pacifičtí a 2 velká mořská akvária s rybami a želvami), Zoopark RIO (mývali, surikaty, makaci, malpy, lemuři, kosmani, ježci, hlodavci, vakoveverky, papoušci, tukani, bažanti, gaviáli, krokodýli, hadi, ještěrky, želvy, ryby...) a motýlí zahrada

new large dolphinarium in Riviera Park was opened in 2012, but already before that here was "old" dolphinarium (the building still exists). Practically no information about the old dolphinarium are available. The new is reportedly the largest dolphinarium of Easter Europe - has main pool with surface of 258 m2 (35 m longer side of oval and 15m shorter) and 6,8 m of depth, 2 other pools for dolhins, 3 smaller pools for pinnipeds and one contact pool, the auditorium has 1228 seats...
7 bottlenose dolphins, 2 belugas, 1 South American sea lion (previously also 2 South American fur seals) and walruses. Part of the dolphinarium is also pinguinarium (Humboldt penguins, spotted seals and two large aquariums with fish and turtles), Zoo RIO (raccoons, meerkats, macaques, capuchins, lemurs, marmosets, hedgehogs, rodents, sugar gliders, parrots, toucans, pheasants, gharials, crocodiles, snakes, lizards, turtles, fish...) and butterfly garden

focení, plavání a potápění s delfíny, delfínoterapie, krokodýlí show, prodej suvenýrů, různé výstavky; vedle delfinária je oceanárium a další atrakce Parku Riviera

photographing, swimming and diving with dolphins, dolphinotherapy, crocodile show, selling of souvenirs, various exhibition; next to the dolphinarium is oceanarium and other attractions of Riviera Park

kavárna, restaurace, bufet
cafeteria, restaurant, buffet

staré delfinárium: N/A ; nové delfinárium: 1. června 2012 - slavnostní otevření; 15. září 2012 - první vystoupení
old dolphinarium: N/A ; new dolphinarium: 1st June 2012 - inauguration; 15th September 2012 - first show

soukromé -  Velké Sočské delfinárium s.r.o. (ООО Большой Сочинский Дельфинарий)
private - Great Sochi Dolphinarium LLC (ООО Большой Сочинский Дельфинарий)

N/A (1228 sedadel)
N/A (1228 seats)

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
2012
           
 

všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 19.01. 2013 Poslední úprava 22.05. 2019  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.