!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Jižní federální okruh • Southern Federal District
Южный федеральный округ

 
Sochi

Сочи [Sochi]  Щачэ [Shchacha]  Сочі [Sochi]  Шәача [Sh°cha სოჭი [Sochi]  Սոչի [Soch'i]  Soçi  Soči 

původně 4 velká samostatná města (+ několik menších) • originally 4 large independent cities (+ several smaller): Sochi (Сочи); Adler (Адлер); Khosta (Хоста); Lazarevskoe (Лазаревскоyе)

poznámka  •  the note

dnešní Soči je nejdelší město Evropy (147 km) - proto přesnější lokace:
Městský okres (dříve samostatné město): Adler (Адлер); mikrorajon (sídliště): Kurortnyj Gorodok (Курортный Городок)

today's Sochi is longest city in Euprope (147 km) - therefore more exact location:
City District (previously independent city): Adler (Адлер); microrayons (microdistricts): Kurortnyy Gorodok (Курортный Городок)


Sochi Doscovery World Aquarium
Сочинский океанариум «Sochi Discovery World Aquarium» [Sochinskiy okeanarium....]
43°28'20"N, 39°53'50"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-RU-JU-0020A
     
 
ul. Lenina 219a/4
Kurortnyy gorodok
Adlerskiy rayon
Sochi, 354367
RUSSIA
 
+7 8622463356
+7 8622463585
 
+7 8622463356
+7 8622463585
 
office☼sochiaquarium.ru
marketing☼sochiaquarium.ru
 
www.sochiaquarium.ru
 
největší Ruské akvárium - obří dvoupatrová budova na ploše 6000 m2. 30 nádrží o celkovém objemu 5 milionů litrů vody (největší nádrž s 44 m dlouhým tunelem má objem 3 miliony litrů). V přízemí mořská akvária (žraloci, rejnoci, murény, mořští koníci, fauna korálových útesů, fauna říčních delt, fauna Rudého moře, fauna příbojové zóny, jeskyní ryby, klauni, mořské želvy, medúzy atd.), v prvním patře sladkovodní akvária (fauna Amazonky, terčovci, vrubozubci, labyrintky, závojnatky, piraně, jeseteři, sumci, trnuchy sladkovodní želvy atd.)

the largest Russian aquarium - giant two-story building - on area of 6,000 m2. 30 tanks with a total volume of 5 million litres of water (the greatest tank with 44 m long tunnel has volume of 3 millions litres). On the ground floor there are marine aquariums (sharks, stingrays, morays, seahorses, coral reef fauna, fauna of river deltas, the Red Sea fauna, fauna of surf zone, cave fish, clowns, marine turtles, jellyfish etc.), on the first floor there are freshwater aquariums (fauna of Amazon river, discuses, cichlids, labyrinth fish, gold fishes, piranhas, sturgeon, catfish, freshwater turtles, stingrays etc.)

obchod se suvenýry, možnost krmit koi kapry, různé show (např. krmení žraloků); blízko je delfinárium Akvatirija a terárium
souvenir shop, possibility to feed koi carps, various shows (eg. feeding of sharks); near is Dolphinarium Akvatoriya and Terrarium

kavárna - pizzerie
cafeteria - pizzeria

26. prosince 2009
26th December 2009

ruská pobočka Atex International (SAE) - Atex International SEZ (Атекс Интернэшнл СЭЗ)
Russian branch of Atex International (UAE) - Atex International SEZ (Атекс Интернэшнл СЭЗ)

0,6 ha (6000 m2)

N/A
 
1) О океанариуме ; About the Aquarium
2) Подробное описание океанариума

N/A N/A N/A ~200 / ~4000
(~2010)
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 19.01. 2013 Poslední úprava 19.01. 2013  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.