!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Jižní federální okruh • Southern Federal District
Южный федеральный округ

 
Sochi

Сочи [Sochi]  Щачэ [Shchacha]  Сочі [Sochi]  Шәача [Sh°cha სოჭი [Sochi]  Սոչի [Soch'i]  Soçi  Soči 

původně 4 velká samostatná města (+ několik menších) • originally 4 large independent cities (+ several smaller): Sochi (Сочи); Adler (Адлер); Khosta (Хоста); Lazarevskoe (Лазаревскоyе)

poznámka  •  the note

dnešní Soči je nejdelší město Evropy (147 km) - proto přesnější lokace:
Městský okres (dříve samostatné město): Chosta (Хоста); mikrorajon (sídliště): Macesta (Мацеста) - původně samostatná obec, pak součást Chosty

today's Sochi is longest city in Euprope (147 km) - therefore more exact location:
City District (previously independent city): Chosta (Хоста); microrayon (microdistrict): Matsesta (Мацеста) - originally independent village, than part of Khosta


Sochi Aquarium and Marine Zoo
Сочинский аквариум и морской зоопарк [Sochinskiy akvarium i morskoy zoopark]
předešlé názvy  •  former names
(ENG) Sochi Aquarium in Novaya Matsesta
(RUS) Сочинский аквариум на Новой Мацесте [Sochinskiy akvarium na Novoy Matseste]
43°32'55"N, 39°47'36"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-RU-JU-0006A
     
 
Alleya Cheltenkhema 4
Sochi, 354024
RUSSIA
 
+7 86222677226
 
+7 86222677226
 
zsochi☼gmail.com
 
www.aquazoosochi.ru  
 
akvárium a mořská zoo - poměrně nové zařízení v historické budově bývalých koupelí Macesty. Hroši, 5 druhů ploutvonožců (mrož, lachtan medvědí, tuleň pruhovaný, tuleň kroužkovaný, tuleň bajkalský), tučňáci, krokodýli, kajmani, krajty, leguáni a množství ryb, paryb a bezobratlích Černého moře (trnuchy, ropušnice, štítníci, smuhy, úhoři, vyzy, jeseteři, platýsi, mořani, ostnáčci, kranasi, krabi...), korálových moří (několik druhů žraloků, murény, pilohřbeti, kanici, hranobřiši, klauni, bodloci, ostenci, kněžíci, slizouni, klipky, pomci, štítovci, perutýni, krevety, mořské sasanky, ježovky, koráli...), Amazonky (piraně, plodožravé piraně, trnuchy, arapajmy, vrubozubci, guramy...), afrických sladkých vod (malwijští terčovci, čtverzubi...).

Aquarium and marine zoo - relatively new facility in historical building of former bath in Metsesta. Hippos, 5 species of pinnipeds (walrus, northern fur seal, ribbon seal, ringed seal, Baikal seal), penguins, crocodiles, caimans, pythons, iguanas and many fish, cartilaginous fish and invertebrates of  Black Sea (stingrays, scorpionfishes, searobins, drums, eels, beluga sturgeons, sturgeons, flatfishes, seabreams, badises, horse mackerels, crabs...), coral seas (several shark species, morays, guitarfishes, groupers, tobies, clowns, surgeonfishes, saifin tangs, triggerfishes, wrasses, blennies, butterflyfishes, angelfishes, remoras, lionfishes, shrimps, sea anemones, sea urchins, corals...), Amazon (piranhas, cachamas, fresh water rays, arapaimas, cichlids, gouramis...), African freshwaters (Malawi cichlids, coral butterflies...)

show ploutvonožců, krmení lachtanů, tuleňů, mrožů, hrochů, krokodýlů, tučňáků, žraloků...
pinnipeds show, feeding of sea lions, seals, walruses, hippos, crocodiles, penguins, sharks...

N/A

23. srpna 2005
23rd August 2005

Sočské akvárium s.r.o. (ООО «Сочинский Аквариум»)
Sochi Aquarium LLC (ООО «Сочинский Аквариум»)

~0,1 ha (1000 m2)

N/A
 
N/A

17 / ? 50 / 200 0 83 / 236+
(2012)
8 / 21 1 / 6 7 / 9
 
N/A            
 

všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 18.01. 2013 Poslední úprava 06.06. 2013  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 17. 12. 2017
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:17. 12. 2017
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.