!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Jižní federální okruh • Southern Federal District
Южный федеральный округ

 
Sochi

Сочи [Sochi]  Щачэ [Shchacha]  Сочі [Sochi]  Шәача [Sh°cha სოჭი [Sochi]  Սոչի [Soch'i]  Soçi  Soči 

původně 4 velká samostatná města (+ několik menších) • originally 4 large independent cities (+ several smaller): Sochi (Сочи); Adler (Адлер); Khosta (Хоста); Lazarevskoe (Лазаревскоyе)

poznámka  •  the note

dnešní Soči je nejdelší město Evropy (147 km) - proto přesnější lokace:
Městský okres (dříve samostatné město): Lazarevskoje (Лазаревское); mikrorajon (sídliště): Loo (Лоо) - staré Abazinské sídlo Loů, později osídlené Ubychy a připojené k obci Vardane (Вардане)

today's Sochi is longest city in Euprope (147 km) - therefore more exact location:
City District (previously independent city): Lazarevskoye (Лазаревское); microrayons (microdistricts): Loo (Лоо) - old Abazin country seat of Loo family, later settled by Ubykh people and connected to Vardane (Вардане) settlement


Sochi Oceanarium "Akuliy rif"
(=Shark reef) • Sochi (Lazarevskoye) Oceanarium in "AkvaLoo"
Сочинский (Лазаревский) Океанариум «Акулий риф» [Sochinskiy (Lazarevskiy) Okeanarium "Akuliy rif"] • Сочинский (Лазаревский) Океанариум в «АкваЛоо» [S. (L.) O. v "AkvaLoo"]
43°40'35"N, 39°36'16"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-RU-JU-0036A
     
 
Kompleks AkvaLoo
ul. Dekabristov 78 / 4
Lazarevskiy rayon
Sochi
RUSSIA
 
+7 9186040855
 
N/A
 
delfinariy-sochi☼mail.ru
 
www.akvaloo.ru/...  
 
nové malé ocanárium v kompleksu AkvaLoo - 5 tématických místností. Žraloci, piraně, vrubozubci, anténovci a další více méně běžné ryby, krokodýl

new small oceanarium in AkvaLoo complex - 5 thematic rooms. Sharks, piranhas, cichlids, catfish and other more or less common fish, crocodile

krmení žraloků a piraní; mnoho atrakcí komplexu AkvaLoo - hlavně akvapark a také Krokodýlí farma
sharks and piranhas feeding, many attractions of AkvaLoo complex - mainly aquapark and also Crocodile Farm

kavárny, restaurace v akvaparku AkvaLoo
cafeterias, restaurants in AkvaLoo aquapark

1. července 2011
1st July 2011

N/A

N/A

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 21.01. 2013 Poslední úprava 21.01. 2013  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 20. 12. 2017
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:20. 12. 2017
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.