!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Jižní federální okruh • Southern Federal District
Южный федеральный округ

 
Sochi

Сочи [Sochi]  Щачэ [Shchacha]  Сочі [Sochi]  Шәача [Sh°cha სოჭი [Sochi]  Սոչի [Soch'i]  Soçi  Soči 

původně 4 velká samostatná města (+ několik menších) • originally 4 large independent cities (+ several smaller): Sochi (Сочи); Adler (Адлер); Khosta (Хоста); Lazarevskoe (Лазаревское)

poznámka  •  the note

dnešní Soči je nejdelší město Evropy (147 km) - proto přesnější lokace:
Městský okres (dříve samostatné město): Lazarevskoje (Лазаревское); mikrorajon (sídliště): Lazarevskoje - tedy původní město

today's Sochi is longest city in Euprope (147 km) - therefore more exact location:
City District (previously independent city): Lazarevskoye (Лазаревское); microrayon (microdistrict): Lazarevskoye - so the original city


Oceanarium of Lazarevskoye Central Park
Oceanarium of Lararevskoye Park of Culture and Rest
Океанариум Лазаревского Центрального парка [Okeanarium Lazarevskogo Tsentral'nogo parka] • Океанариум Лазаревского Парка культуры и отдыха [O. L. Parka kul'tury i otdykha]
43°54'18"N, 39°19'41"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-RU-JU-0042A
     
 
Park kultury i otdykha
Lazarevskoye
Sochi
RUSSIA
 
N/A
 
N/A
 
N/A
 
N/A  
 
malé oceanárium v Parku kultury a oddychu (30-letí vítězstí) - lachtan, žraloci, trnuchy, jesteři, platýsi, piraně a mnoho dalších ryb, želvy
small oceanarium in Park of Culture and Rest (named after 30 anniversary of Victory) - sea lion, sharks, stingrays, sturgeons, flatfishes, piranhas and many other fish, tortoises

množství atrakcí v Parku kultury a oddychu (např. lunapark)
many attractions in the Park of Culture and Rest (e.g. Lunapark)

kavárny a restaurace v Parku
cafeterias and restaurants in the Park

2008

N/A

N/A

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 21.01. 2013 Poslední úprava 21.01. 2013  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.